Leerlingenvervoer

Leerlingenvervoer is ondersteuning bij het reizen van en naar school. Zoals vergoeding van eigen vervoer, openbaar vervoer of taxivervoer.  

Wat zijn de voorwaarden?

Om in aanmerking te komen voor een vorm van leerlingenvervoer, gelden de volgende voorwaarden: 

 • De leerling woont in de gemeente Soest (niet waar een leerling staat ingeschreven, maar waar een leerling daadwerkelijk verblijft. Bij co-ouderschap moeten beide ouders bij hun eigen gemeente leerlingenvervoer aan te vragen).
 • De afstand van huis naar school is minimaal zes kilometer.
 • De schoolsoort is: 
  • Speciaal Basisonderwijs 
  • Speciaal onderwijs 
  • Voortgezet speciaal onderwijs Basisonderwijs op basis van godsdienst of levensbeschouwing.
 • De school is de dichtstbijzijnde toegankelijke school voor de leerling. 

Heeft u hier vragen over? Neem dan vóór uw definitieve schoolkeuze contact met ons op.  

De reguliere schooltijden zoals vermeld in de schoolgids worden aangehouden bij toekenning van leerlingenvervoer. Bij afwijkende schooltijden is er geen taxivervoer mogelijk, voor bijvoorbeeld buitenschoolse activiteiten of medische behandelingen 

Soorten leerlingenvervoer

 • Kilometervergoeding voor vervoer met de fiets, onder de 9 jaar, met vergoeding voor begeleider. 
 • Vergoeding voor het openbaar vervoer, onder de 9 jaar, met vergoeding voor begeleider.
 • Kilometervergoeding voor vervoer met eigen auto. 
 • Taxivervoer (Aangepast vervoer). 

Aan de hand van de gegevens die u invult op het aanvraagformulier, beoordelen wij of er recht is op Leerlingenvervoer en kunnen wij bepalen voor welk soort leerlingenvervoer u in aanmerking komt. 

Leerlingenvervoer aanvragen

Elk schooljaar doet u opnieuw een aanvraag voor leerlingenvervoer. Elk schooljaar is ook opnieuw een beoordeling. 

De gemeente berekent een eigen bijdrage als de leerling naar het Speciaal Basisonderwijs gaat of naar een basisschool op basis van godsdienst of levensbeschouwing. 

Documenten die u in bepaalde situaties moet meesturen: 

 • Vervoersverklaring van school als u taxivervoer aanvraagt. In deze verklaring omschrijft de school waarom uw kind niet zelfstandig en/of met begeleiding kan reizen en waarom taxivervoer nodig is. 
 • Inkomensverklaring 2020 als u vrijstelling wilt van de eigen bijdrage. Dit geldt alleen voor leerlingen op het Speciaal Basisonderwijs en leerlingen op een basisschool op basis van godsdienst of levensbeschouwing.  
 • Wanneer uw kind een basisschool of een school voor speciaal basisonderwijs bezoekt en u over het jaar 2020 als ouder(s)/verzorger(s) een gecorrigeerd verzamelinkomen had van meer dan 27.450 euro, dan moet u een drempelbedrag betalen van 571 euro per kind per schooljaar.
 • U hoeft deze bijdrage niet te betalen als u kunt aantonen dat uw gecorrigeerd verzamelinkomen over 2020 onder de inkomensgrens van 27.450 euro is gebleven. Dit doet u door een IB-60 formulier van de Belastingdienst van u en uw (huidige) partner bij te voegen. U heeft voor dit schooljaar een verklaring nodig van 2019 en voor volgend jaar een verklaring van 2020. U kunt uw inkomensverklaring downloaden op de website van de Belastingdienst.
 • Medische verklaring/diagnose als u leerlingenvervoer aanvraagt voor een leerling op het voortgezet onderwijs vanwege een handicap. 

U kunt online uw aanvraag indienen. U heeft hiervoor uw DigiD inlogcode nodig. 

Inloggen met DigiD Leerlingenvervoer voor dit schooljaar

Tussentijdse wijzigingen/ziekmeldingen

Verandert uw situatie voor langere tijd en heeft dit gevolgen voor onze toekenning van leerlingenvervoer? Bijvoorbeeld door verhuizing/meer of minder dagen leerlingenvervoer? Geeft u dit dan door aan de afdeling Samenleving via leerlingenvervoer@soest.nl

Wij streven ernaar uw wijziging binnen 2 weken af te handelen.  

Als de leerling gebruikmaakt van taxivervoer, dan geeft u ziekmeldingen zo snel mogelijk door aan de vervoerder. Gebruik hiervoor bij voorkeur de app van de vervoerder. Ook betermeldingen doet u dan direct bij de vervoerder.