Peuteropvang

Naast kinderopvang wordt in Soest en Soesterberg ook peuteropvang aangeboden. Peuteropvang is een vorm van opvang waarbij extra aandacht wordt besteed aan taal. Kinderen van 2 tot 4 jaar kunnen hier gebruik van maken.

Standaard peuteropvang

Peuteropvang is maximaal acht uur per week (twee dagdelen) en wordt aangeboden door twee organisaties:

Eigen bijdrage

Voor deze peuteropvang betaalt u een eigen bijdrage. De bijdrage is afhankelijk van uw inkomen.

Wilt u weten wat voor u de kosten zijn voor peuteropvang? Dan kunt u direct contact opnemen met de peuteropvang van uw keuze.

Extra peuteropvang bij een VVE-indicatie

Is voor een kind extra aandacht voor taal nodig? Dan kan een consultatiebureau een indicatie geven voor VVE (voor- en vroegschoolse schoolse educatie). Kinderen met een VVE-indicatie kunnen gebruik maken van maximaal acht uur extra peuteropvang per week (dus maximaal zestien uur in plaats van maximaal acht uur).

Eigen bijdrage

Voor de eerste acht uur betaalt u als ouder een eigen bijdrage, net zoals bij de peuteropvang. De overige uren worden volledig betaald door de gemeente.

Denkt u in aanmerking te komen voor een VVE-indicatie? Dan kunt u contact opnemen met het consultatiebureau.