Bodeminformatie

Hoe schoon is de grond onder uw woning? Deze informatie is bijvoorbeeld belangrijk als u gaat (ver)bouwen. U moet dan in veel gevallen aantonen dat de bodem geschikt is. Of als u grond uit uw tuin wilt verplaatsen en u hiervoor bodemgegevens moet aanleveren.

Bodemloket

De gemeente heeft archieven over (mogelijke) verontreiniging in kaart gebracht. Het bodemloket toont informatie over de bodemkwaliteit van een groot aantal percelen in de gemeente via een bodeminformatiekaart.

Naar bodemloket Soest

Door te zoeken op adres of perceel kunt u, als er bodeminformatie bekend is, een rapport downloaden.

Wat kunt u vinden?

Op de bodeminformatiekaart is te zien of er op een locatie bodemonderzoek verricht is of dat er in het verleden (bedrijfs)activiteiten hebben plaatsgevonden die mogelijk de bodem hebben vervuild.

Ook zijn de plaatsen van (voormalige) ondergrondse tanks bij particulieren te vinden. U kunt ook de bodeminformatie van de Provincie Utrecht opvragen. Als er geen informatie voorhanden is, wil dat niet zeggen dat een locatie schoon is.

In Soest zijn verdachte locaties in de bebouwde kom (behalve bedrijfsterreinen) voor zover nodig onderzocht.