Openbare oplaadpaal aanvragen

Woont of werkt u in de gemeente Soest? Dan kunt u een laadpaal aanvragen voor uw elektrische auto.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een laadpaal, moet u wel aan de volgende voorwaarden voldoen.

  • U woont in de gemeente Soest of u werkt hier minimaal 18 uur per week
  • U heeft een elektrische auto die minimaal 45 km volledig elektrisch kan rijden
  • U bent voor het parkeren van uw elektrische auto afhankelijk van een publieke parkeerplaats op straat
Verzoek plaatsen publieke laadpaal

Kaart openbare laadpalen

In de gemeente Soest zijn verschillende oplaadpunten te vinden. Op de laadkaart van MRA-Elektrisch ziet u waar deze oplaadpalen staan.

Thuisoplaadpunt

Heeft u een thuisoplaadpunt? Dan mag u deze alleen gebruiken om uw elektrische auto op te laden op uw eigen terrein. Op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) is het niet toegestaan om een kabel(goot) te leggen op het trottoir om zo op een openbare parkeerplaats uw auto op te laden.

Samenwerking MRA-Elektrisch

De gemeente Soest werkt samen met MRA-Elektrisch voor het plaatsen van laadpunten in Soest of Soesterberg. Binnen het project MRA-Elektrisch werken overheden in Flevoland, Noord-Holland en Utrecht samen om elektrisch vervoer te stimuleren en een netwerk van publieke oplaadpunten te realiseren.