Participatieverklaring en inburgeren

De Participatieverklaring is een verplicht onderdeel van het inburgeren. Met het ondertekenen van de Participatieverklaring laat u zien dat u respect heeft voor de normen en waarden in Nederland en dat u mee wilt doen in onze samenleving.

Hoe komt u aan een Participatieverklaring?

Dit hangt af van uw situatie:

Voorkom een boete

Heeft u binnen 1 jaar vanaf het moment dat u in de gemeente bent komen wonen geen Participatieverklaring getekend? Dan krijgt u een boete van DUO. U kunt dan ook geen geld meer lenen bij DUO.

Inburgeren

Om in te burgeren moet u Nederlands leren. En u moet leren hoe Nederlanders wonen en werken. Als u genoeg hebt geleerd, doet u inburgeringsexamen. U heeft drie jaar de tijd om in te burgeren.

In Soest wordt inburgering aangeboden door Danner & Danner.