171 nieuwe plekken voor openbare laadpalen

Van 30 augustus tot en met 15 september kon u reageren op nieuwe laadpaallocaties via een interactieve kaart. Er kwamen ruim 800 reacties binnen. De afweging van alle reacties levert 171 nieuwe mogelijke laadplekken op. De plekken kunt u op de kaart bekijken.

Hoe nu verder?

Het college wijst met een verkeersbesluit de 171 locaties aan als mogelijke laadplek. Het verkeersbesluit ligt vanaf 15 november ter inzage op overheid.nl. Inwoners die het niet eens zijn met een laadplek hebben zes weken de tijd om een zienswijze in te dienen. Na verwerking van de zienswijzen neemt het college een definitief besluit. 

Laadpaal plaatsen

Het is niet zo dat op alle mogelijke locaties ook daadwerkelijk een laadpaal komt. Laadpalen plaatsen wij op verzoek. Er moet eerst een laadpaal aangevraagd worden en dan plaatsen wij de paal die op de kaart met definitieve locaties het dichts in de buurt staat. U kunt online een verzoek doen voor een laadpaal.

Lange doorlooptijd

Voor de verzoeken die er al liggen is de verwachting dat de laadpaalexploitant de eerste laadpalen in de eerste helft van 2024 gaat plaatsen. De doorlooptijd voor het plaatsen van laadpalen kan momenteel oplopen tot 18 maanden. Dit komt door de sterke groei in aantal elektrische auto’s en grote vraag naar laadpalen.