171 nieuwe plekken voor openbare laadpalen

Van 15 november tot en met 27 december kon u een zienswijze indienen op het ontwerpverkeersbesluit voor 171 nieuwe laadpaalplekken in Soest en Soesterberg. 22 mensen deden dit. Op basis van de zienswijzen pasten we één locatie aan. De plekken kunt u op de kaart bekijken.

Voorafgaand aan het verkeersbesluit kon iedereen reageren op nieuwe laadpaallocaties via een interactieve kaart. Er kwamen ruim 800 reacties binnen. De afweging van alle reacties leverde de 171 nieuwe laadplekken uit het verkeersbesluit op.

Hoe nu verder?

Het college wijst met een verkeersbesluit 171 locaties definitief aan als mogelijke laadplek. Het verkeersbesluit ligt vanaf 19 januari ter inzage op overheid.nl. Inwoners die het niet eens zijn met een laadplek hebben zes weken de tijd om bezwaar aan te tekenen. Als u bezwaar maakt, wordt de werking van dit besluit niet stopgezet. De rechtbank bepaalt wat er met het bezwaar gebeurt.

Laadpaal plaatsen

Het is niet zo dat op alle mogelijke locaties meteen een laadpaal komt. Maar pas als een buurtbewoner een openbare laadpaal aanvraagt. Dan kiezen we de paal van de kaart die het dichtst bij die persoon in de buurt is. We plaatsen ook laadpalen als de palen in de buurt erg goed gebruikt worden. U kunt online een verzoek doen voor een laadpaal.

Lange doorlooptijd

Voor de verzoeken die al zijn goedgekeurd is de verwachting dat de laadpaalexploitant de eerste laadpalen in de eerste helft van 2024 gaat plaatsen. De doorlooptijd voor het plaatsen van laadpalen kan momenteel oplopen tot 18 maanden. Dit komt door de sterke groei in het aantal elektrische auto’s en de grote vraag naar laadpalen.