Burgemeester Metz deelt vier koninklijke onderscheidingen uit

Tijdens de jaarlijkse Lintjesregen, die traditiegetrouw neerdaalt in de aanloop naar Koningsdag, heeft burgemeester Rob Metz vrijdag in het gemeentehuis vier inwoners van de gemeente Soest verrast met een koninklijke onderscheiding. Zij werden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Burgemeester Metz prees hun inspanningen voor de samenleving. ‘Ik heb daarvoor veel respect,’ zei Metz. ‘Vrijwilligers zoals u zijn niet altijd zichtbaar, maar wel onmisbaar in onze samenleving.’ De ceremonie was via een livestream te volgen, omdat decorandus Wim Bosma wegens vakantie verhinderd was, en via een Teams Meeting werd toegesproken door burgemeester Metz.

Wim Bosma

De heer Wim Bosma is meer dan vijftig jaar als geestelijk verzorger actief geweest voor het Apostolisch Genootschap. Sinds 1972 heeft hij in verschillende rollen bijgedragen aan inspiratie en nabijheid voor de gemeenteleden. Hij deed dat achtereenvolgens in de geloofsgemeenschappen in Zaandam, Breda, Hilversum en Soest. In Soest slaagde hij erin om de eenheid in de geloofsgemeenschap te herstellen na een roerige periode.

Als mededienende, pastoor en voorganger stond Bosma vele families bij in verschillende levensfasen en levensomstandigheden. Hij gaf leiding aan de geloofsgemeenschap, verzorgde diensten en begeleidde uitvaarten. Opvallend daarbij was zijn persoonlijke betrokkenheid. Zijn drukke baan bij ABN-AMRO weerhield hem er nooit van een broeder of zuster in nood te helpen. 

Ook was hij voorzitter van Stichting ABN-AMRO ZilverSchild, die postactieven, vaak kwetsbare ouderen, een gezamenlijke zorgverzekering biedt.

Joop van den Hoek

De heer Joop van den Hoek was van 2001 tot 2010 voorzitter en tot 2018 commissielid van Tennisvereniging Soest-Zuid. Hij slaagde er als voorzitter in de noodlijdende vereniging financieel gezond te maken. Ook bij de Soester Vogelvrienden hanteerde hij de voorzittershamer van 1988 tot 2001. Nog steeds organiseert hij de jaarlijkse tentoonstelling voor de SVV. Bestuurslid was hij ook van 2002 tot 2022 van belangenvereniging Herikeres in Markelo, waarvan vijftien jaar als voorzitter. Ook zet hij zich vrijwillig in als voorzitter van de VvE van een appartementencomplex aan de Veenbesstraat.

Voor zijn familie heeft de heer Van den Hoek veel betekend. In de jaren zeventig nam hij de zorg voor zijn jongere zwagers en schoonzus op zich na het overlijden van zijn schoonouders. Ook verzekerde hij zijn zus en zwager van financiële zekerheid nadat zijn andere zwager een zwaar bedrijfsongeval kreeg. 

Aad Demage

De heer Aad Demage zette zich als vrijwilliger in voor het uitwisselingsprogramma Soest-Kozle en is actief voor de scouting van de Hopman Masselman Groep en de Fakkeldraagsters. Onmetelijk veel uren heeft hij zich daarnaast ingezet om het leven van mensen met een beperking mooier te maken. Al bijna 25 jaar is hij actief op de Prinses Máxima Manege in Den Dolder. Daar zorgde hij voor een speciaal huifbed zodat ook mensen met een beperking kunnen paardrijden. 

Ruim dertig jaar is hij een vaste factor bij de zwemactiviteiten van het Bentinck Fonds voor mensen met een beperking. Zwemmen doet hij ook al meer dan 25 jaar wekelijks met de zwaar gehandicapte Roezbeh. Hij neemt de in Iran geboren jongeman daarnaast regelmatig mee op sleeptouw en ontzorgt zo diens ouders. 

Jos Sesink

De heer Jos Sesink is al meer dan dertig jaar voorzitter van het Soester Mannenkoor Apollo en al ruim veertig jaar lid. Als voorzitter stuurt hij de vereniging aan, is hij eindverantwoordelijk voor contactblad De Stemvork, onderhoudt hij de websites en speelde hij een cruciale rol bij de totstandkoming van het jubileumboek bij het honderdjarig bestaan van Apollo. Muzikaal heeft hij een grote verantwoordelijkheid in de keuze van solisten bij concerten.

Als voorzitter wordt hij op handen gedragen. Hij heeft het koor binnen en buiten Soest op de kaart weten te zetten door enerzijds professionalisering met de inhuur van een dirigent en een pianist. Anderzijds heeft hij de kwaliteit en de intensiteit van de repetities structureel aangepakt. 

De carrière van Sesink kende bij onder andere het Leger des Heils een sociaal verloop. Privé ving hij verdeeld over de afgelopen decennia acht pleegkinderen op.