Locatiemanager COA: “De mensen leren bij ons weer om te leven”

Al bijna dertig jaar werkt Hassan voor het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). De laatste jaren als locatiemanager.

Sinds 1 maart dit jaar werkt hij bij de tijdelijke noodopvang in het Fletcher Hotel in Soest. “Onze bewoners komen meestal uit ellendige situaties in hun land.

Tijdens hun wachttijd in de asielopvang maak ik ze lang mee. Vaak zie ik ze groeien in hun ontwikkeling. Ze leren de taal, sluiten vriendschappen met buren, vinden (vrijwilligers)werk, gaan door hun asielprocedure.”

Een locatiemanager zorgt voor het reilen en zeilen van de asielopvang

Leefbaarheid en veiligheid van de bewoners, medewerkers en de buren zijn het belangrijkste doel. Hassan: “Dat is echt teamwork. We werken veel met ketenpartners en samenwerkingspartners, zoals Vluchtelingenwerk, politie en gemeente. Vrijwilligers, zoals de directe buren, organiseren regelmatig activiteiten in het Fletcher Hotel. Ze oefenen de Nederlandse taal met de bewoners, doen boodschappen en maken mooie wandelingen met ze. Er ontstaan hier hechte vriendschappen.”

Ken je bewoners

Dat is de visie van COA-medewerkers. “Wij benaderen de mensen niet vanuit de procedures, maar vragen oprecht hoe het met ze gaat. Wat ze nodig hebben om weer naar de toekomst te kijken. En om zo weer te leren leven. Of ze nu in Nederland blijven of weer terug moeten naar hun eigen land”, vertelt Hassan. 
“Het is mijn passie om anderen verder te helpen in het leven. En om zo iets te betekenen in deze wereld. Onze bewoners regelen steeds meer hun eigen dingen. Daardoor komen ze beter in hun vel te zitten. Als ik ze dan zo zie opbloeien, heb mijn doel bereikt.”

Hassan ligt weleens wakker van onrecht

“Ieder mens heeft een verhaal. En wil graag gezien worden. Onze bewoners hebben veel meegemaakt. Uit verdriet en frustratie ontstaat er weleens een woordenwisseling.” Als iemand vaker verkeerd gedrag laat zien, neemt het COA maatregelen. Hassan: “Toch richten we ons altijd op het helpen van asielzoekers. Bij het COA gaan we altijd uit van vertrouwen. Als er geen vertrouwen is, kun je niets opbouwen. We staan open voor ideeën en feedback van elkaar. Het is dan ook belangrijk dat we luisteren en dóórvragen. Op die manier lukt het om samen te zorgen voor een leuke en positieve sfeer op de locatie.”

Ik geloof heilig in samenwerken

Hassan: “Met onze bewoners en met de mensen in de wijk. Als we maar goed in contact blijven met elkaar. Dan gaat de verbinding vanzelf.”

Heeft u vragen over de noodopvang in het Fletcher Hotel?

Of wilt u iets doen voor de bewoners?

Neem dan contact op met het personeel van de locatie via fmmzsoestfletcherno@coa.nl of bel naar 06-278 751 25

Meer informatie op deze website: vluchtelingenopvang.