Rioolheffing betalen

Rioolheffing betaalt u voor het gebruik van de gemeentelijke riolering.

Kosten

  • U betaalt € 197  rioolheffing als u per jaar nul tot vijfhonderd kubieke meter water verbruikt. Voor de meeste huishoudens is dat voldoende.
  • Gebruikt u meer dan vijfhonderd kubieke meter water? U betaalt € 197 voor elke extra (deel van) vijfhonderd kubieke meter.

(Tarieven 2019)

Verhuizen

Bent u in de loop van het jaar in Soest komen wonen? U betaalt alleen voor de periode waarin u in Soest woont. Als u verhuist naar een andere gemeente, wordt het te betalen bedrag automatisch verlaagd.

Verhuist u binnen de gemeentegrenzen van Soest? Dan ontvangt u geen nieuwe aanslag voor de rioolheffing. De oorspronkelijke aanslag geldt ook voor uw nieuwe adres.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de aanslag rioolheffing? Dan kunt u bezwaar maken.

Dit kan alleen als:

  • de aanslag niet voor is bedoeld (u bent geen gebruiker van de woning en/of het bedrijfspand), of
  • u voor meer grondslagen (m3) bent aangeslagen dan u heeft verbruikt (zie hiervoor de jaarafrekening van Vitens)

Neem hiervoor contact op met het team Belastingen via (035) 609 34 11.