Beroepschrift indienen

De gemeente beslist op uw bezwaar tegen een gemeentelijk besluit. Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente op uw bezwaar, dan kunt u in beroep gaan.

Hoe werkt het?

In de brief van de gemeente met de beslissing op uw bezwaarschrift staat vermeld bij wie u in beroep kunt gaan. Meestal is dit de rechtbank. In de beroepsprocedure bent u niet verplicht een advocaat in te schakelen. Het mag wel. U kunt ook iemand machtigen om namens u in beroep te gaan.

In het beroepschrift zet u:

  • uw naam en adres
  • de datum waarop het beroepschrift is geschreven
  • een omschrijving en datum van het besluit waar u het niet mee eens bent (of een kopie ervan)
  • de reden waarom u in beroep gaat
  • uw handtekening
  • eventueel: een schriftelijke machtiging

Het beroepschrift stuurt u binnen zes weken na de verzenddatum van de gemeentelijke beslissing naar de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht.

U ontvangt een schriftelijke ontvangstbevestiging. Vaak krijgt u een uitnodiging voor een rechtszitting. Hier kunt u uw beroepschrift mondeling  toelichten. U mag dit door uw advocaat of gemachtigde laten doen.

Voorlopige voorziening

Tegelijk met of na het indienen van beroep, kunt u ook een voorlopige voorziening bij de rechtbank aanvragen. Bijvoorbeeld om te voorkomen dat het besluit gedurende de behandeling van het beroep al wordt uitgevoerd.

Vertaling

Heeft u het beroepschrift in een vreemde taal geschreven? Dan moet u zelf zorgen voor de vertaling.

Kosten

Aan de beroepsprocedure zijn kosten verbonden. U betaalt de kosten voor de behandeling van uw zaak door de rechter: griffierechten. Krijgt u gelijk van de rechter? Dan krijgt u deze kosten terug.

Hoger beroep

Bent u het niet eens met de beslissing van de rechter? Dan kunt u binnen zes weken hoger beroep instellen. U leest bij de beslissing op uw beroep waar u in hoger beroep kunt gaan.