Openbare besluitenlijst 1 september

Dit is de openbare besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders van Soest.

Besproken onderwerpen

De volgende onderwerpen zijn besproken en besloten:

1. Samenleving - 2397403

Onderwerp: Beantwoorden van de vragen art. 46 Reglement van Orde inzake het fietspad Dorpsstreek

Beslissing: In te stemmen met de bijgevoegde beantwoording aan D66 naar aanleiding van de gestelde art. 46 vragen over het afsluiten van het fietspad Dorpsstreek.

2. DV Vergunning & Handhaving - 2387135

Onderwerp: IBT rapport "Brandveiligheid bij zorginstellingen onder de loep" van GS van Utrecht

Beslissing: Kennis te nemen van het rapport "Brandveiligheid bij zorginstellingen onder de loep" van GS van Utrecht en van de begeleidende brief.

3. DV Vergunning & Handhaving - 2386570

Onderwerp: DVO RUD Utrecht-Soest 2020-2021 VTH milieutaken

Beslissing: De dienstverleningsovereenkomst (DVO) 2020-2021 met de RUD Utrecht af te sluiten voor de periode van 1 januari 2020 tot 1 januari 2022.

4. Ruimte - 2379519

Onderwerp: Verzoek om vooroverleg Soesterengweg 22

Beslissing: Geen medewerking verlenen aan de bouw van een appartementencomplex voor dementerende ouderen.

5. Samenleving - 2390307

Onderwerp: Aankoop grond Sterrenbergweg 44 en 44A te Soesterberg

Beslissing: De percelen Sterrenbergweg 44 en 44A te Soesterberg, kadastraal bekend gemeente Soest, sectie E nummers 5705 en 5705 aan te kopen van de eigenaar conform bijgaande koopovereenkomst. (ADVIESNOTA & BIJLAGEN NIET-OPENBAAR)

Naar overzicht