Openbare besluitenlijst 12 maart

Dit is de openbare besluitenlijst van de vergadering van de burgemeester en wethouders.

Besproken onderwerpen

De volgende onderwerpen zijn besproken en besloten:

714227 - Fysieke Leefomgeving

Onderwerp: Handelingsperspectief buitengebied

Beslissing:

  1. Kennis te nemen van het Handelingsperspectief Buitengebied Regio Amersfoort als een regionale leidraad voor de transitie naar een toekomstbestendig en vitaal buitengebied.
  2. Het Handelingsperspectief Buitengebied Regio Amersfoort met bijlage door de raad te laten vaststellen, door middel van bijgevoegd raadsbesluit en -voorstel:
    • als een regionale leidraad voor de transitie naar een toekomstbestendig en vitaal buitengebied
    • als vertrekpunt in te brengen voor de Gebiedsgerichte Aanpak van het Utrechts Programma Landelijk Gebied c.q. andere relevante programma‚Äôs
    • de opvolging van het Handelingsperspectief Buitengebied te borgen en te monitoren in samenwerking met andere overheden en betrokken stakeholders

714196 - Sociale Leefomgeving

Onderwerp: Uitvoeringsplannen integraal veiligheidsplan BES 2024-2025

Beslissing: In te stemmen met de uitvoeringsplannen van het integraal veiligheidsplan BES 2024-2025 op Ondermijning, Jeugdoverlast en -criminaliteit, Zorg en veiligheid en Digitale veiligheid.