Openbare besluitenlijst 24 september

Dit is de openbare besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders van Soest.

Besproken onderwerpen

De volgende onderwerpen zijn besproken en besloten:

1. BV/Financiƫn - 2408982

Onderwerp: Begroting 2021, inclusief meerjarenraming 2022-2024. Belastingverordeningen 2021.

Beslissing:

  1. In te stemmen met de begroting 2021, inclusief meerjarenraming 2022-2024 en het investeringsoverzicht 2021
  2. In te stemmen met de belastingverordeningen 2021
  3. De begroting 2021 en de belastingverordeningen 2021 aan te bieden aan de raad met bijgevoegd raadsvoorstel
  4. De externe en interne betrokkenen in kennis te stellen
Naar overzicht