Openbare besluitenlijst 15 september

Dit is de openbare besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders van Soest.

Besproken onderwerpen

De volgende onderwerpen zijn besproken en besloten:

1. Samenleving - 2405667

Onderwerp: Jaarverslag leerplicht, Schooljaar 2019-2020

Beslissing: 

  1. Vaststellen van het jaarverslag leerplicht, schooljaar 2019-2020.
  2. Het jaarverslag ter informatie aanbieden aan de gemeenteraad

2. Ruimte - 2397710

Onderwerp: Verbeteren organisatie PWVE en UVO

Beslissing:

  1. Instemmen met definitief concept centrum-regeling voor de Uitvoeringsorganisatie Platform Water Vallei en Eem (UVO).
  2. Toestemming vragen aan de Raad om de centrumregeling vast te stellen.
  3. Kennisnemen van de voorgestelde organisatorische veranderingen bij samenwerkingsverband Platform Water Vallei en Eem (PWVE) zoals beschreven in het programmaplan PWVE 2021 en 2022 (zie bijlage).
  4. Instemmen met de bijbehorende structurele hogere kosten ad. 6.300,00 euro en deze te dekken uit de rioolheffing. I instemmen met de verhoogde bijdrage (3.898,00 euro) aan PWVE vanaf 2021 II instemmen met de verhoogde bijdrage (€ 2402,00) aan UVO vanaf 2020.

3. Samenleving - 240334

Onderwerp:  Vragen fractie VVD ex. Art. 46 over de overlast bij De Open Hof

Beslissing:

  1. Instemmen met de beantwoording van art. 46 vragen van fractie VVD over de overlast bij De Open Hof in Smitsveen.
  2. Bijgevoegde antwoordbrief verzenden aan de fractie van de VVD.

4. Samenleving - 2404912

Onderwerp: Vragen fractie BBS ex. Art. 46 over de overlast in Smitsveen

Beslissing:

  1. Instemmen met de beantwoording van art. 46 vragen van fractie BBS over de overlast in Smitsveen.
  2. Bijgevoegde antwoordbrief verzenden aan de fractie van de BBS.
Naar overzicht