Openbare besluitenlijst 2 maart

Dit is de openbare besluitenlijst van de vergadering van de burgemeester en wethouders.

Besproken onderwerp

Het volgende onderwerp is besproken en besloten:

716780 - Sociale Leefomgeving

Onderwerp: Sociaal Cultureel Centrum Soesterberg (SCCS)

Beslissing:

  1. Aan de gemeenteraad voor te stellen een extra krediet beschikbaar te stellen van 786.500 euro (inclusief btw) voor de realisatie van het SCCS.
  2. In te stemmen met bijgevoegd raadsvoorstel en daarmee de raad te vragen voor 8 maart 2024 een besluit te nemen over het extra krediet.
  3. In te stemmen met de herinrichting van de projectorganisatie voor de realisatie en exploitatie van het SCCS.