Openbare besluitenlijst 23 juni

Dit is de openbare besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders van Soest.

Besproken onderwerp

Het volgende onderwerp is besproken en besloten:

1. 82732 - Bedrijfsvoering

Onderwerp: Informatiebrief meicirculaire 2021

Beslissing: De bijgevoegde conceptbrief aan de raad vast te stellen

Naar overzicht