Openbare besluitenlijst 24 november

Dit is de openbare besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders van Soest.

Besproken onderwerp

1. DV/Vergunning en Handhaving - 2434347

Onderwerp: Het transformeren van een bestaand kantoorpand aan de Nieuweweg 91 naar 19 appartementen in de sociale huursector

Beslissing: Medewerking te verlenen aan het transformeren van het kantoorpand aan de Nieuweweg 91 door gebruik te maken van de bevoegdheid om bij omgevingsvergunning af te wijken van het bestemmingsplan voor het wijzigen van het gebruik in 19 appartementen voor sociale huur en het realiseren van enkele gerelateerde bouwwerken zoals een fietsenberging en brandtrap onder de voorwaarde dat een anterieure overeenkomst met de gemeente wordt gesloten.

2. Ruimte - 2006818

Onderwerp: Ontwerpbestemmingsplan Bosstraat 84B en 84C

Beslissing:

  1. In te stemmen met het ontwerp-bestemmingsplan Bosstraat 84B en 84C;
  2. Het ontwerpbestemmingsplan ter inzage leggen voor een termijn van 6 weken.

3. Samenleving - 2435947

Onderwerp: Overeenkomst AGAVS inzake Right to Challenge schoonmaak Banninghal

Beslissing:

  1. In te stemmen met bijgevoegde overeenkomst met betrekking tot de Right to Challenge van AGAVS inzake schoonmaakwerkzaamheden in sporthal De Banninghal te Soesterberg voor de periode 1 september 2020 tot en met 31 augustus 2023.
  2. In plaats van de eerder met u afgestemde pilotperiode van 2 jaar een pilotperiode van 3 jaar af te spreken met AGAVS.

4. Samenleving - 2436268

Onderwerp: Monitor Sociaal Domein 2019

Beslissing:

  1. Vaststellen van de monitor Sociaal Domein 2019.
  2. De monitor Sociaal Domein te verzenden naar de gemeenteraad.

5. Ruimte - 2427996

Onderwerp: Vooroverlegverzoek Amersfoortsestraat 15a

Beslissing: Niet in te stemmen met het vooroverlegverzoek Amersfoortsestraat 15 voor de bouw van 450 tijdelijke woningen.

6. DV / Vergunning en Handhaving - 2433679

Onderwerp: Hernieuwd verzoek handhaving Insingerstraat 39

Beslissing: Het verzoek afwijzen op grond van artikel 4:6 Algemene wet bestuursrecht.

Naar overzicht