Openbare besluitenlijst 6 oktober

Dit is de openbare besluitenlijst van de vergadering van de burgemeester en wethouders.

Besproken onderwerp

Het volgende onderwerp is besproken en besloten:

213940 - Samenleving 

Onderwerp: Haalbaarheid tijdelijke woningen Insingerstraat - Den Blieklaan

Beslissing:

  1. Kennisnemen van de voorlopige onderzoeksresultaten van het haalbaarheidsonderzoek en het participatierapport.
  2. Vaststellen dat het, vanwege beperkingen op het ecologisch en juridisch/planologisch vlak, niet haalbaar is om uiterlijk in december 2022 150-200 wooneenheden te realiseren op het weiland aan de Insingerstraat.
  3. Aanvullend ecologisch onderzoek laten uitvoeren om tot definitieve afronding van het haalbaarheidsonderzoek te komen en deze vast te kunnen stellen.