Openbare besluitenlijst 9 april

Dit is de openbare besluitenlijst van de vergadering van de burgemeester en wethouders.

Besproken onderwerpen

De volgende onderwerpen zijn besproken en besloten:

745076 - Sociale Leefomgeving

Onderwerp: Formulier PRT ambitie Spreidingswet

Beslissing: Fase 1 op het formulier Spreidingswet PRT Utrecht vast te stellen en te verzenden naar de PRT.

716971 - Sociale Leefomgeving

Onderwerp: Onderzoek naar Joods vastgoed en betrokkenheid van de gemeente bij de Jodenvervolging in de Tweede Wereldoorlog

Beslissing:

  1. Onafhankelijk onderzoek te laten uitvoeren naar Joods vastgoed in en net na de Tweede Wereldoorlog in de gemeente Soest en betrokkenheid van de gemeente bij de Jodenvervolging.
  2. De raad door middel van bijgevoegd weekbericht over de start van dit onderzoek te informeren.