Klacht over de gemeente doorgeven

Als u vindt dat u niet netjes bent behandeld door een ambtenaar of bestuurder, dan kunt u online een klacht doorgeven.

Waarover kunt u een klacht doorgeven?

 • de persoonlijke behandeling door medewerkers of bestuurders
 • het krijgen van te weinig, onjuiste of misleidende informatie
 • het niet reageren op vragen
 • het schenden van uw privacy. Bijvoorbeeld het zonder uw toestemming doorgeven van uw medische gegevens
Dien een klacht in

Waarover kunt u geen klacht doorgeven?

 • over iets wat meer dan 1 jaar geleden is gebeurd
 • over regels van de gemeente
 • over iets waarover u al eerder een klacht hebt doorgegeven
 • over gedrag of een actie waartegen u bezwaar had kunnen maken of beroep had kunnen instellen
 • over gedrag dat al onderzocht wordt door Justitie

Geen klacht maar wel bezwaar maken?

Bent u het niet eens met een beslissing van de gemeente? Maak dan bezwaar.

Een klacht over Uitvoeringsorganisatie BBS

Bent u niet tevreden over uw contact met de uitvoeringsorganisatie BBS? Voelt u zich niet goed geholpen? Dan kunt u een klacht indienen bij de Uitvoeringsorganisatie BBS.

Wat gebeurt er met uw klacht?

Onze klachtencoördinator beoordeelt uw klacht. Hij zorgt ervoor dat de juiste persoon of afdeling uw klacht zo snel mogelijk in behandeling neemt.

 • Bij een klacht over een ambtenaar: Het verantwoordelijke afdelingshoofd of een directielid behandelt uw klacht
 • Bij een klacht over een bestuurder: Het bestuur behandelt uw klacht
 • Binnen veertien kalenderdagen krijgt u een ontvangstbevestiging
 • U krijgt de gelegenheid om uw klacht mondeling (eventueel telefonisch) toe te lichten
 • Binnen zes weken krijgt u onze schriftelijke reactie

Niet eens met de uitspraak?

Bent u ontevreden over onze reactie op uw klacht? Dan kunt u contact opnemen met de Gemeentelijke Ombudsman. Hij behandelt uw klacht als u onze klachtenprocedure al heeft doorlopen. Voorwaarde is dat uw klacht niet ouder is dan een jaar.

Dit kan op drie manieren:

 1. via het klachtenformulier in de folder ‘Heeft u een klacht? Deze vindt u in de centrale hal van ons gemeentehuis. Het formulier levert u in bij de receptie
 2. Schriftelijk, via een brief aan de gemeentelijke ombudsman:
  De Gemeentelijke Ombudsman
  Antwoordnummer 88
  3760 VB Soest (postzegel niet nodig)
 3. Via een e-mail aan ombudsman@soest.nl