Klacht over de gemeente doorgeven

Als u vindt dat u niet netjes bent behandeld door een ambtenaar of bestuurder, dan kunt u online een klacht doorgeven.

Informatie:

Is het een klacht of een melding?

Gaat uw klacht over iets dat kapot is op straat, ziet u vervuiling of merkt u overlast? Doe dan een melding. Meldingen gaan bijvoorbeeld over afval, vervuiling, groen, obstakels op de weg, kapotte lantaarnpalen, verkeer, overlast, graffiti, woonfraude of bedrijven die zich niet aan milieuregels houden.

Waarover kunt u geen klacht doorgeven?

 • over iets wat meer dan 1 jaar geleden is gebeurd
 • over regels van de gemeente
 • over iets waarover u al eerder een klacht hebt doorgegeven
 • over gedrag of een actie waartegen u bezwaar had kunnen maken of beroep had kunnen instellen
 • over gedrag dat al onderzocht wordt door Justitie

Waarover kunt u een klacht doorgeven?

 • de persoonlijke behandeling door medewerkers of bestuurders
 • het krijgen van te weinig, onjuiste of misleidende informatie
 • het niet reageren op vragen
 • het schenden van uw privacy. Bijvoorbeeld het zonder uw toestemming doorgeven van uw medische gegevens
Inloggen met DigiD Dien een klacht in Inloggen met eHerkenning Niveau 2+ Klacht indienen voor ondernemers

Heeft u geen DigiD? Via www.digid.nlkunt u eenvoudig uw persoonlijke DigiD inlog aanvragen.

Wilt u geen DigiD gebruiken, dan kunt u ook per post een klacht indienen bij de gemeente Soest t.a.v. De klachtencoördinator, Postbus 2000, 3760 CA Soest.

Geen klacht maar wel bezwaar maken?

Bent u het niet eens met een beslissing van de gemeente? Maak dan bezwaar.

Wat gebeurt er met uw klacht?

Onze klachtencoördinator beoordeelt uw klacht. Hij zorgt ervoor dat de juiste persoon of afdeling uw klacht zo snel mogelijk in behandeling neemt.

 • Bij een klacht over een ambtenaar: De verantwoordelijk leidinggevende behandelt uw klacht.
 • Bij een klacht over een bestuurder: Het bestuur behandelt uw klacht
 • U krijgt de gelegenheid om uw klacht mondeling (eventueel telefonisch) toe te lichten
 • Binnen zes weken krijgt u onze schriftelijke reactie

Niet eens met de uitspraak?

Bent u ontevreden over onze reactie op uw klacht? Dan kunt u contact opnemen met de Gemeentelijke Ombudsman. Hij behandelt uw klacht als u onze klachtenprocedure al heeft doorlopen. Voorwaarde is dat uw klacht niet ouder is dan een jaar.

Dit kan op drie manieren:

 1. via het klachtenformulier in de folder ‘Heeft u een klacht? Deze vindt u in de centrale hal van ons gemeentehuis. Het formulier levert u in bij de receptie
 2. Schriftelijk, via een brief aan de gemeentelijke ombudsman:
  De Gemeentelijke Ombudsman
  Antwoordnummer 88
  3760 VB Soest (postzegel niet nodig)
 3. Via een e-mail aan ombudsman@soest.nl