As verstrooien

Na een crematie krijgen nabestaanden de as van de overledene niet meteen mee. De asbus met daarin de as moet minimaal één maand bewaard blijven. De urn blijft op het crematorium. Daarna mag u zelf beslissen wat u met de as wilt doen. U kunt bijvoorbeeld de as verstrooien, mee naar huis nemen of laten bijzetten in een urnenmuur of urnengraf.

As verstrooien op de begraafplaats

Op de begraafplaatsen in Soest en Soesterberg zijn speciale strooivelden. Wilt u daar het as uitstrooien, vul dan via de button het formulier in met uw DigiD.

Buiten de gemeentelijke begraafplaats

Wilt u as verstrooien buiten de begraafplaats? Dan heeft u toestemming nodig van de eigenaar of beheerder van de grond. Is de gemeente eigenaar van de grond? Stuur dan een aanvraag voor toestemming naar de begraafplaatsadministratie.

Zet in de aanvraag de volgende gegevens:

  • een plattegrond van de exacte locatie
  • datum en tijdstip
  • naam, geboortedatum en overlijdensdatum van de overledene
  • het crematienummer, zoals ook op de asbus en crematieverklaring vermeld staat

Kosten

Dienst Kosten (euro)
Verstrooiing per asbus 156

Gedenkplaatje

In Soest kunt u bij een verstrooiing een plaatje op de herdenkingszuil laten plaatsen. Het plaatje kunt u zelf aanschaffen en laten graveren.

  • Het plaatje moet zijn: messing-kleurig aluminium met een afmeting van 150 mm x 65 mm.
  • De medewerker van de begraafplaats bevestigt het voor u op de zuil.
  • Dit plaatje wordt na tien jaar - zonder nadere kennisgeving vooraf - van de zuil verwijderd.

Asbus bijzetten

U kunt een asbus laten bijzetten in een urnennis of urnengraf. De rechthebbende doet hiervoor een schriftelijk verzoek.