Omzetten geregistreerd partnerschap

U kunt uw geregistreerd partnerschap omzetten in elke gemeente. De omzetting vindt plaats door het tekenen van een omzettingsakte. U maakt hiervoor een afspraak.

Afspraak omzetting maken

U neemt mee

  • Van u beiden een geldig identiteitsbewijs
  • Is de akte niet ingeschreven in een Nederlands register? Dan neemt u het afschrift mee van de akte van geregistreerd partnerschap
  • De geboorteakte als naamswijziging heeft plaatsgevonden

De omzetting

U tekent een omzettingsakte bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. U heeft geen getuigen nodig. Na de ondertekening is het partnerschap omgezet in een huwelijk. De akte nemen wij op in het register van huwelijken. U betaalt voor de omzetting bij de balie 70,00 euro.

Woont u allebei niet in Nederland en heeft u allebei, of een van beiden, niet de Nederlandse nationaliteit? Dan gebeurt de omzetting bij de gemeente Den Haag.

Het omzetten van een huwelijk in een partnerschap is niet mogelijk.