Referendum

Bent u het niet eens met een besluit van de gemeenteraad? Dan kunt u hierover in sommige gevallen een referendum beginnen. Een referendum is een stemming onder de inwoners van Soest over een besluit van de gemeenteraad. 

Wilt u dat er een referendum komt? Dan ligt het initiatief bij u. Uw onderwerp moet aan de voorwaarden voldoen en niet onder de uitzonderingen vallen. 

Voorwaarden 

Een referendum moet voldoen aan de volgende voorwaarden: 

  • Initiatiefnemers zijn inwoners van Soest die mogen stemmen voor de gemeenteraad. 
  • Voor een referendum moeten initiatiefnemers steunverklaringen verzamelen.  
  • Het onderwerp moet een besluit van de raad zijn. 

U kunt niet over elk raadsbesluit een referendum aanvragen. Voor alle uitzonderingen kunt u in de referendumverordening kijken. Wilt u weten of uw onderwerp geschikt is voor het houden van een referendum? Vraag het aan de griffie

Niet iedereen mag een steunverklaring geven. Alleen steunverklaringen van inwoners die mogen stemmen bij de verkiezingen voor de gemeenteraad van Soest, zijn geldig. 

Inleidend verzoek

Binnen drie weken na de bekendmaking van een besluit kunt u een verzoek tot het houden van een referendum indienen. Dit is een zogeheten inleidend verzoek. Het verzoek doet u online met uw DigiD.  

Inloggen met DigiD Verzoek voor een referendum

Een inleidend of een definitief verzoek is geldig als:

  • Minstens 0,7 procent van de kiesgerechtigden online een geldig verzoek heeft ingediend. Dat zijn 264 verzoeken of meer. Dit is gebaseerd op het aantal kiesgerechtigden bij de laatstgehouden gemeenteraadsverkiezing: 37.669. 

Definitief verzoek

Het centraal stembureau kijkt of er voldoende geldige verzoeken zijn. Daarna kunt u een definitief verzoek indienen. Hierbij moet minstens 7 procent van de kiesgerechtigden een geldige ondersteuningsverklaring indienen. Dat zijn 2.637 ondersteuningsverklaringen of meer. 

Ook dit doet u met een online formulier. Dit is mogelijk als de fase van het inleidend verzoek is afgerond.

Uitslag

Als een meerderheid van ten minste 30 procent van het aantal kiesgerechtigden zich tegen een bepaald besluit uitspreekt, dan is de uitslag geldig. De uitslag van het referendum gaat als belangrijk advies naar de gemeenteraad.   

De uitslag is niet bindend. De gemeenteraad is niet verplicht de uitslag te volgen. Het kan zijn dat het besluit niet doorgaat. Maar het kan dus ook zijn dat het besluit gewoon wordt uitgevoerd. 

Meer weten?

Wilt u meer informatie over een referendum? Dan kunt u terecht bij de raadsgriffie. Vul het contactformulier in of bel op werkdagen tussen 8.30 en 12.30 uur naar 035-609 34 11.