Vrijstelling leerplicht aanvragen

Kinderen in Nederland hebben recht op onderwijs en de plicht om naar school te gaan. Ouders moeten ervoor zorgen dat hun kind staat ingeschreven op een erkende school.

In een aantal gevallen worden ouders door de gemeente vrijgesteld van leerplicht. Dit betekent dat het niet naar school hoeft. In artikel 5 van de Leerplichtwet staat wanneer dit mogelijk is:

  • Bij lichamelijke of psychische ongeschiktheid (artikel 5a).
  • Bij bezwaren tegen de levensbeschouwelijke richting van scholen in uw buurt (artikel 5b).
  • Als uw kind staat ingeschreven op een school in het buitenland (artikel 5c).

Is een van deze situaties voor uw kind van toepassing? Dan kunt u bij leerplicht een beroep op vrijstelling doen. Hoe u dat voor elke situatie doet, staat hieronder beschreven.

Wilt u vrijstelling aanvragen op basis van lichamelijke of psychische ongeschiktheid van uw kind? Dan doet u een ‘aanvraag beoordeling vrijstelling leerplicht’ bij het Samenwerkingsverband De Eem (basisschool) of Samenwerkingsverband Eemland (voortgezet onderwijs).

Uw aanvraag wordt vervolgens beoordeeld door de Beoordelingstafel. De Beoordelingstafel is een team van experts en bestaat uit:

  • Een onafhankelijk aangestelde GGD jeugdarts.
  • Iemand van het samenwerkingsverband.
  • De betrokken wijkteammedewerker (bijvoorbeeld).

Samen kijken zij of er mogelijkheden zijn voor uw kind om naar een school te gaan of dat er toch een vrijstelling nodig is.

Beoordeelt de Beoordelingstafel dat uw kind naar school kan? Dan vraagt zij het samenwerkingsverband ervoor te zorgen dat uw kind kan worden toegelaten tot een passende school.

Heeft de Beoordelingstafel beoordeeld dat uw kind (nog) niet naar school kan? Dan ontvangt u van de jeugdarts van de Beoordelingstafel een ‘sociaal medisch advies’ (SMA). Hiermee kunt u bij de leerplichtambtenaar van de gemeente Soest beroep op vrijstelling doen.

Wilt u vrijstelling aanvragen op basis van bedenkingen tegen de richting van het onderwijs? Dan stelt u een verklaring op. 

U geeft aan welke bedenkingen u heeft tegen de levensbeschouwelijke of godsdienstige richting. Het gaat hierbij om alle scholen of onderwijsinstellingen binnen redelijke afstand van uw woning, waarop uw kind(eren) geplaatst zou(den) kunnen worden.

Het is niet mogelijk bedenkingen te uiten tegen de richting van een school waarop uw kind het vorig schooljaar stond ingeschreven.

Is uw verklaring klaar? Vul dan het Aanvraagformulier vrijstelling 5 onder b (pdf, 145 KB) in. U stuurt beide documenten per e-mail naar leerplicht@soest.nl. Of per post naar Gemeente Soest Leerplicht, Postbus 2000, 3760 CA Soest.

Wilt u vrijstelling aanvragen omdat uw kind staat ingeschreven op een school in het buitenland? Vraag de directeur van de school in het buitenland om het formulier verklaring school (pdf, 113 KB) in te vullen.

Heeft u de verklaring van de buitenlandse school ontvangen? Vul dan het Aanvraagformulier vrijstelling 5 onder c (pdf, 120 KB) in. U stuurt beide documenten per e-mail naar leerplicht@soest.nl. Of per post naar Gemeente Soest Leerplicht, Postbus 2000, 3760 CA Soest.

Vragen

Heeft u nog vragen, dan kun u contact opnemen met Leerplicht gemeente Soest. Dit kan via het e-mailadres leerplicht@soest.nl of telefonisch via 035-609 34 11 (op werkdagen tussen 8.30 en 12.30 uur).