Bodycam van de buitengewoon opsporingsambtenaren

Boa's hebben soms te maken met onveilige situaties, bijvoorbeeld als mensen agressief worden. Zij vormen dan een bedreiging voor de boa's en de mensen die in de buurt zijn. Daarom dragen de boa's van de gemeente Soest een bodycam. Dat is een kleine draagbare camera op hun uniform. 

We vinden de veiligheid van de boa’s belangrijk. Uit onderzoek blijkt dat de bodycam het gevoel van veiligheid vergroot en het aantal agressie- en geweldsdelicten afneemt.

Werkwijze bodycams

  • De boa start alleen de opname in situaties die (dreigen te) escaleren. 
  • Hij/zij waarschuwt altijd eerst en start pas daarna de opname. 
  • De bodycam staat wel altijd op stand-by. Drukt de boa de opnameknop in dan legt de bodycam de 60 seconden daarvoor ook vast. Op deze manier wordt ook de aanleiding van de situatie vastgelegd. 
  • Is er niets aan de hand en gebruikt de boa de opnameknop niet? Dan worden de beeldopnames steeds automatisch overschreven. Dit gebeurt elke minuut. 

Privacy en beveiliging van de beelden

Alle beelden op de bodycam zijn versleuteld beveiligd. Ze zijn dus onleesbaar. Hierdoor zijn de beelden niet ter plekke te bekijken of te verwijderen. De opnames verdwijnen na 28 dagen automatisch. Behalve als er een juridische reden is om ze langer te bewaren.  

De beelden mogen alleen gebruikt worden bij een aangifte of klacht. En door de boa’s om van te leren. Het Openbaar Ministerie mag de beelden opvragen voor strafrechtelijk onderzoek. 

Recht op bekijken beelden

De gemeente gaat veilig met de beelden om. We houden ons aan de regels van de privacywetgeving (AVG en WPG). Bent u zelf gefilmd met een bodycam? Dan mag u de opnames komen bekijken. U kunt een verzoek indienen tot 24 dagen na opname van de beelden. De beelden worden na 28 dagen automatisch vernietigd. 

Een uitleesverzoek kunt u schriftelijk of online aanvragen: 

  • Schriftelijk: stuur uw brief naar de Gemeente Soest, Postbus 2000, 3760 CA te Soest. Ter attentie van: Functionaris Gegevensverwerking. Betreft: uitleesverzoek bodycam. 
  • Via het online formulier uitleesverzoek bodycam. U heeft hiervoor uw DigiD inlogcode nodig. Bent u een ondernemer, stichting of vereniging en heeft u eHerkenning? Gebruik dan eHerkenning om in te loggen.
Inloggen met DigiD Uitleesverzoek bodycam Inloggen met eHerkenning Niveau 2+ Uitleesverzoek bodycam

U geeft bij uw verzoek aan:

  • Uw naam of naam van de organisatie.
  • Uw adres, telefoonnummer en/of emailadres.
  • Een aantoonbaar belang voor het uitkijken van de beelden.
  • Datum, tijdstip en plaats waar de beelden zijn opgenomen.

Wordt uw verzoek afgewezen, dan kunt u daartegen bezwaar en beroep instellen.