Buurtwhatsapp

De regie op de uitvoering van het veiligheidsplan is de verantwoordelijkheid van de gemeente, maar we kunnen het niet alleen. Naast de inzet van de professionele partners hebben we ook u nodig om Soest veilig en leefbaar te maken. Bijvoorbeeld door deel te nemen aan de buurtwacht. 

Buurtwacht

Buurtbewoners in Soest en Soesterberg kunnen elkaar via de app attent maken op zaken die spelen in de buurt. Ze kunnen samen een oogje in het zeil houden en sneller verdachte situaties melden bij de politie.

De WhatsApp-groepen 

Per buurt, wijk, of deel van een wijk, kan een WhatsApp-groep actief zijn. Er zijn al veel groepen actief. Actieve WhatsApp groepen worden gemeld bij gemeente en politie. Soms doet de wijkagent ook mee. Zo kunnen wijkbewoners gericht ge├»nformeerd worden bij relevante zaken in hun eigen wijk. 

Wilt u meer weten over een buurtwachtgroep in uw eigen wijk en ook meedoen? Kijk dan op de website van Buurtwacht.