Buurtwhatsapp

De regie op de uitvoering van het veiligheidsplan is de verantwoordelijkheid van de gemeente, maar we kunnen het niet alleen. Naast de inzet van de professionele partners hebben we ook u nodig om Soest veilig en leefbaar te maken. Bijvoorbeeld door deel te nemen aan een van de Actieve WhatsApp groepen.

De WhatsApp-groepen 

Per buurt, wijk, of deel van een wijk, kan een WhatsApp-groep actief zijn. Er zijn al veel groepen actief. Actieve WhatsApp groepen worden gemeld bij gemeente en politie. Soms doet de wijkagent ook mee. Zo kunnen wijkbewoners gericht ge├»nformeerd worden bij relevante zaken in hun eigen wijk. 

Meer informatie vindt u op de website WhatsApp BuurtPreventie.