Bosgebied Plesmanstraat en omgeving

Wij gaan verschillende onderhoudswerkzaamheden uitvoeren in het openbaar gebied rondom de flats op de Antonie van Leeuwenhoeklaan, Simon Stevinlaan, Plesmanstraat en Prof. Lorentzlaan. 

Onderhoud aan de verharding

Bij de entrees van elke flats ligt een tegelplateau, dit is een stukje voetpad. Wij vernieuwen deze tegelplateaus. Aan beide zijkanten van de tegelplateaus maken wij een opritje (verlaging in de banden). We gebruiken nieuwe grijze betontegels en banden, zonder een patroon van rode tegels. Wij willen voorkomen dat er patronen in het straatwerk worden aangebracht. Bij herstelwerkzaamheden is het terugbrengen van patronen namelijk lastig. 

Rondom de afvalcontainers vervangen wij de verharding door een verharding die beter tegen het gewicht van de vuilniswagens kan. Daarnaast hebben we met de RMN afgesproken om platen onder de stempels te leggen zodat de druk beter wordt verdeeld. 

In de rest van het gebied repareren wij waar het nodig is slechte stukken straatwerk. Waar bestrating open moet voor de rioolwerkzaamheden zorgen wij ervoor dat de bestrating na de rioolwerkzaamheden weer netjes is.

Snelheidsremmende maatregelen

We leggen op de Antonie van Leeuwenhoeklaan (tussen Simon Stevinlaan en Plesmanstraat) een drempel aan. Op het kruispunt Plesmanstraat – Prof. Lorentzlaan leggen we een verhoogd plateau aan.

Vervangen van de riolering

Bij de meeste flats vervangen wij de rioolaansluitingen naar het hoofdriool omdat deze 60 jaar oud zijn, onder de bomen liggen en last hebben van wortelingroei. Het hoofdriool blijft liggen omdat dit riool nog goed is. De ringleiding rond de flat is in eigendom en beheer bij de bewoners, VVE’s of de eigenaar. Deze ringleiding vervangen wij daarom niet.

Afkoppelen verharding om overlast te verminderen en verdroging tegen te gaan

We gaan de straten en parkeervakken afkoppelen van de riolering. Water dat valt op de verharding voeren we af naar verlaagde plekken in de omgeving. We gebruiken hiervoor bestaande lagere plekken of maken nieuwe lagere plekken. Het regenwater stroomt van de verharding via het maaiveld naar de verlaagde plekken toe en zakt hier weg in de bodem.

Afkoppelen daken flats en verlagen gazons

Bewoners, VVE’s of de eigenaren kunnen zelf ook een bijdrage leveren door de regenpijpen van het dak van de flat af te koppelen. Door de regenpijp door te zagen en het water weg te laten zakken in de bodem in de omgeving gaat het regenwater dat valt op het dak niet meer naar het riool. Voor de kosten, van het doorzagen van de regenpijpen is een subsidie van de gemeente beschikbaar. Lees meer over de subsidie afkoppelen regenwater

Verlagen gazons bij regenpijpen flats

Bij de flats laten we regenwater bij de gevel wegstromen naar een lagere plek in het gazon. Bij de meeste flats ligt het gazon al van nature lager en hoeven we hier niks voor te doen. Bij de flats waar het gazon hoger ligt verlagen we het gazon plaatselijk en leggen een wadi in. In alle gevallen is het niet de bedoeling dat regenwater vlak bij de gevel de bodem inzakt.

Op de bestaande speelplekken komen nieuwe speeltoestellen

Wij vinden het belangrijk dat de openbare ruimte aantrekkelijk is voor kinderen om in te spelen. Daarom gaan we de vier speelplekjes leuker maken. Op verschillende plekken plaatsen we een of twee speeltoestellen die in het gras mogen staan. Op elke speelplek komen andere speeltoestellen.

Uitvoering van de plannen

Vanaf 3 juni starten wij met de riool- en bestratingswerkzaamheden. De Plesmanstraat en omgeving is tijdelijk afgesloten. De woningen kunt u te voet bereiken. 

Het onverharde gedeelte wordt niet te lang, circa 80 strekkende meter. 

Planning

 • Vanaf 21 mei: het verwijderen van groen en het graven van de wadi's
 • 3 tot en met 14 juni: appartementencomplex Prof. Lorenzlaan nummer 217 tot en met 253
 • 13 tot en met 21 juni: appartementencomplex Plesmanstraat nummer 231 tot en met 255
 • 13 tot en met 28 juni: appartementencomplex Plesmanstraat nummer 391 tot en met 367
 • 17 juni tot en met 12 juli: appartementencomplex Simon Stevinlaan nummer 59 tot en met 95
 • 28 juni tot en met 27 september: appartementencomplex Antonie van Leeuwenhoeklaan nummer 157 tot en met 249
 • 1 tot en met 7 juli: kruising Prof. Lorenzlaan en de Plesmanstraat
 • 8 tot en met 19 juli: appartementencomplex Plesmanstraat nummer 271 tot en met 303
 • 19 augustus tot en met 20 september: appartementencomplex Plesmanstraat nummer 355 tot en met  331
 • 19 tot en met 23 augustus: appartementencomplex Prof. Lorenzlaan nummer 217 tot en met 253
 • 26 augustus tot en met 20 september: appartementencomplex Simon Stevinlaan nummer 11 tot en met 47

Meer informatie

Heeft u vragen of opmerkingen? Dan kunt u terecht bij Dick van Zomeren, wegbeheerder, Frank Roskamp, rioolbeheerder of Debby van den Herik, ontwerper openbare ruimte stedelijk gebied.

Via telefoonnummer 035-609 34 11 helpen onze medewerkers van het Telefonisch Informatiepunt u graag verder. Zij zijn iedere werkdag bereikbaar tot 12.30 uur. Wilt u ons liever een e-mail sturen? Gebruik dan het contactformulier. Dat is een veilige manier om uw gegevens met ons te delen.