Subsidie afkoppelen regenwater

Regenwater is meestal behoorlijk schoon. Dit hoeft niet naar het riool te stromen. Schoon regenwater in de riolering maakt het zelfs moeilijker om het vuile water te zuiveren. Daarom legt de gemeente Soest speciale grote voorzieningen aan om regenwater uit het riool te houden en terug te laten zakken in de bodem.

Doet u ook mee?

Op veel plekken in Soest kan het regenwater met uw hulp weer op natuurlijke wijze in de bodem zakken. De gemeente Soest legt speciale grote voorzieningen aan om regenwater uit het riool te houden. 

U kunt zelf ook regenwater afkoppelen. Het regenwater van een oppervlak, dus bijvoorbeeld een dak, koppelt u dan af naar een opslag in uw tuin. U kunt het dan gebruiken om bijvoorbeeld uw planten ermee te begieten of de wc door te spoelen of als aanvoer op uw wasmachine. 

Helpt u mee schoon regenwater niet meer te lozen in het gemengde riool? Wij helpen u met een bijdrage aan de aanlegkosten. 

Voorwaarden

U komt voor een subsidie in aanmerking als:

 • U eigenaar of gebruiker bent van het verharde oppervlak dat u wilt afkoppelen (dak, terras of oprit)
 • Het om een bestaand gebouw of bestaande, gesloten bestrating gaat binnen de gemeente Soest
 • Het dak en/of de bestrating het regenwater in de huidige situatie loost op de gemengde riolering
 • Het afkoppelen nog niet is uitgevoerd
 • U geen overlast veroorzaakt voor aangrenzende percelen
 • Het af te koppelen oppervlak schoon is en minstens 20 m2 groot

Richtlijnen voor uw afkoppelvoorziening

Voor elke vierkante meter (dak-)oppervlak die u afkoppelt, heeft u ongeveer een halve vierkante meter ruimte in uw tuin nodig.

Hierbij moet u rekening houden met het volgende: de plek in uw tuin waar het regenwater wegzakt, ligt minimaal 1,5 meter uit de gevel van uw huis en minimaal 2 meter vanaf grote bomen.

Deze afstanden zorgen ervoor dat de fundering en de eventuele kelder van uw pand geen last ondervinden van het wegzakkende regenwater.

Voor elke vierkante meter (dak)oppervlak heeft u een bergingscapaciteit van minimaal 25 liter nodig. De berging kunt u maken van bijvoorbeeld:

 • Een kunststof infiltratiekrat dat is omwikkeld met geo-textiel. De bovenkant van dit krat moet minimaal 60 centimeter onder de grond liggen. Dit is diep genoeg om te voorkomen dat het krat bevriest tijdens vorstperiodes. Het gat dat u voor een dergelijke voorziening moet graven moet minimaal 1,10 meter diep zijn.
 • Een grindkoffer. Kiest u voor deze variant, houd er dan rekening mee dat voor eenzelfde hoeveelheid regenwater een 3 keer zo groot volume nodig is in vergelijking met het infiltratiekrat. Dit komt doordat de holle ruimte tussen de grindkorrels ongeveer 30 procent van het totale volume bedraagt.
 • Een opvangtank. Dit is een grote regenton waarin u het regenwater bewaart. Het schone water gebruikt u om planten te begieten, wc door te spoelen of als aanvoer op uw wasmachine. Let op, u mag het nooit gebruiken om te douchen of als drinkwater, dat is niet veilig. 

Voor het bepalen van het dakoppervlak dat voor subsidie in aanmerking komt, gaat het alleen om de horizontale projectie van uw dak. Bij een plat dak is dat eenvoudig: het oppervlak is daarbij gelijk aan de lengte maal de breedte. Heeft u een schuin dak, dan gaat het om de oppervlakte die het zou hebben als het plat was geweest. Anders gezegd: de oppervlakte komt dan overeen met de lengte van het dak maal de breedte (inclusief dakgoot) van uw woning/bedrijfspand.

Zonder verstoppingen werkt de door u geplande voorziening prima voor een hoosbui van 25 mm per uur. Maar ook in Soest is er een kleine kans op een dag met zware neerslag (100 mm per dag). Op zo’n dag is het niet de bedoeling dat de dakgoten overstromen. Hierdoor kan vervelende grote waterschade ontstaan aan uw huis.

Deze schade voorkomt u door een noodoverloop te maken, zoals een bladscheider in de regenpijp of een zandvangput met een open deksel. Hierdoor kan de dakgoot toch leegstromen terwijl bijvoorbeeld de infiltratiekratten al vol zitten. Het water dat uit de noodoverloop stroomt, geleidt u naar een plek waar het geen schade oplevert.

Hoogte subsidie

De subsidieregeling vergoedt de aanlegkosten tot een maximum van 10 euro per m2.

Het subsidiebudget voor 2022 is € 200.000. Is het subsidieplafond bereikt, of nadert dit, dan vermelden wij dat hier. 

Subsidie aanvragen

U heeft voor uw aanvraag een schets nodig met daarop duidelijk:

 • De ligging van het af te koppelen dak/bestratings- of verhardingsoppervlak
 • De leidingen van de regenpijp naar de opvang
 • De ligging en de afmeting (lengte x breedte x hoogte) van de opvang
 • De ligging en de afmeting (lengte x breedte x hoogte) van de opvang bij extreme buien

U kunt bij uw online aanvraag foto’s en een toelichting uploaden om uw schets te verduidelijken.

Via onderstaande knop vraagt u subsidie aan voor het afkoppelen van regenwater. 

Inloggen met DigiD Subsidie aanvragen afkoppelen regenwater

Na de aanvraag: gereedmelden

Als uw aanvraag volledig is en wij akkoord gaan, dan krijgt u een brief met de voorlopige beschikking per post en in Mijn Soest. Hierin staat wat u aan subsidie ontvangt op basis van de schatting van uw kosten.

Na ontvangst van deze brief kunt u starten met de aanleg. Bewaar uw facturen. Zodra de aanleg klaar is, laat u ons dit weten via de gereedmelding. U voegt toe:

 • Een overzicht van de gemaakte kosten. Heeft u meerdere rekeningen? Maak dan een apart kostenoverzicht zodat duidelijk is welke kosten u indient voor de subsidie
 • Foto’s van leidingen, de (ondergrondse) opvangvoorziening en noodoverloop
 • Bij een goedgekeurde gereedmelding wordt de subsidie daarna aan u uitbetaald
Inloggen met DigiD Afkoppeling gereedmelden

Meer weten?

Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op via het contactformulier. Of bel op werkdagen tussen 8.30 en 12.30 uur naar 035-609 34 11.

Er zijn meer subsidies en regelingen om duurzamer met water om te gaan of om energie te besparen. Bekijk ze hieronder: 

Regentonnen en compostvaten

Als u een regenton of compostvat aanschaft bij een van de aangesloten winkels, kunt u de btw terugvragen. Dit kan alleen als u in de gemeente Soest woont.

Subsidie groene daken

Een groen dak is een plantenlaag op uw dak. Vanwege de positieve effecten op het milieu stimuleren wij de aanleg van groene daken met een subsidie.

Waterschap Vallei en Veluwe

Het waterschap wil met subsidies lokale initiatieven en activiteiten stimuleren. Bekijk de mogelijkheden op de website van het waterschap Vallei en Veluwe