Subsidie afkoppelen regenwater

Regenwater is meestal behoorlijk schoon. Dit hoeft niet naar het riool te stromen. Schoon regenwater in de riolering maakt het zelfs moeilijker om het vuile water te zuiveren. Daarom legt de gemeente Soest speciale grote voorzieningen aan om regenwater uit het riool te houden en terug te laten zakken in de bodem.

Doet u ook mee?

Op veel plekken in Soest kan het regenwater met uw hulp weer op natuurlijke wijze in de bodem zakken. De gemeente Soest legt speciale grote voorzieningen aan om regenwater uit het riool te houden. 

U kunt zelf ook regenwater afkoppelen. Het regenwater van een oppervlak, dus bijvoorbeeld een dak, koppelt u dan af naar een opslag in uw tuin. U kunt het dan gebruiken om bijvoorbeeld uw planten ermee te begieten of de wc door te spoelen of als aanvoer op uw wasmachine. 

Helpt u mee schoon regenwater niet meer te lozen in het gemengde riool? Wij helpen u met een bijdrage aan de aanlegkosten. 

Voorwaarden

U komt voor een subsidie in aanmerking als:

  • U eigenaar of gebruiker bent van het verharde oppervlak dat u wilt afkoppelen (dak, terras of oprit)
  • Het om een bestaand gebouw of bestaande, gesloten bestrating gaat binnen de gemeente Soest
  • Het dak en/of de bestrating het regenwater in de huidige situatie loost op de gemengde riolering
  • Het afkoppelen nog niet is uitgevoerd
  • U geen overlast veroorzaakt voor aangrenzende percelen
  • Het af te koppelen oppervlak schoon is en minstens 20 m2 groot

Richtlijnen voor uw afkoppelvoorziening

Hoogte subsidie

De subsidieregeling vergoedt de aanlegkosten tot een maximum van 10 euro per m².

Het subsidiebudget voor 2022 is € 200.000. Is het subsidieplafond bereikt, of nadert dit, dan vermelden wij dat hier. 

Subsidie aanvragen

Een subsidie vraagt u aan via het formulier subsidie afkoppelen verhard oppervlak.

Download het aanvraagformulier (pdf, 110 KB)

Het ingevulde formulier inclusief de vereiste bijlagen kunt u opsturen naar de gemeente Soest t.a.v. de beleidsadviseur water via postbus2000@soest.nl.

Na de aanvraag: gereedmelden

Als uw aanvraag volledig is en wij akkoord gaan, dan krijgt een brief met de voorlopige beschikking. Hierin staat wat u aan subsidie ontvangt op basis van de schatting van uw kosten. 

Na ontvangst van deze brief kunt u starten met de aanleg. Bewaar uw facturen. Zodra de ontkoppeling is geregeld, laat u ons dit weten via de gereedmelding. U voegt toe:

  • Een overzicht van de gemaakte kosten. Heeft u meerdere rekeningen? Maak dan een apart kostenoverzicht zodat duidelijk is welke kosten u indient voor de subsidie.
  • Foto’s van leidingen, de (ondergrondse) opvangvoorziening en noodoverloop.

Bij een goedgekeurde gereedmelding wordt de subsidie daarna aan u uitbetaald.

Afkoppeling gereedmelden

Meer weten?

Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op. Bel op werkdagen tussen 8.30 en 12.30 uur naar 035-609 34 11. Of mail naar postbus2000@soest.nl t.a.v. beleidsadviseur Water en Riolering.