Subsidie afkoppelen regenwater

Regenwater is meestal heel schoon. Dit hoeft niet naar het riool te stromen. Schoon regenwater in de riolering maakt het zelfs moeilijker om het vuile water te zuiveren. Daarom legt de gemeente Soest speciale grote voorzieningen aan. Hiermee willen wij regenwater uit het riool houden en terug laten zakken in de bodem. Dit heet regenwater afkoppelen. 

Doet u ook mee?

U kunt zelf ook regenwater afkoppelen. Het regenwater van uw dak of terras koppelt u dan af naar een opslag in uw tuin. U gebruikt dit water dan weer voor uw planten of om bijvoorbeeld de wc door te spoelen. 

Helpt u mee schoon regenwater niet meer af te voeren in het gemengde riool? Dan kunt u van ons een subsidie krijgen voor de aanlegkosten.  

Voorwaarden

U kunt subsidie krijgen als: 

 • U eigenaar of gebruiker bent van het verharde oppervlak dat u wilt afkoppelen. Bijvoorbeeld uw dak, terras of oprit. 
 • Het om een bestaand gebouw of bestaande, gesloten bestrating gaat binnen de gemeente Soest. 
 • Het dak en/of de bestrating het regenwater op dit moment afvoert op de gemengde riolering. 
 • Het afkoppelen nog niet is gebeurd. 
 • U geen overlast veroorzaakt voor aangrenzende percelen 
 • Het af te koppelen oppervlak schoon is en minstens 20 vierkante meter groot. 

Heeft u minder dan 20 vierkante meter om af te koppelen? Weet u welke regenpijp u door wilt zagen en woont u in de gemeente Soest? Vraag dan telefonisch een gratis afkoppelset aan via de beleidsadviseur Water. 

Richtlijnen voor uw afkoppelvoorziening

Om het regenwater bovengronds op te vangen, moet u rekening houden met:  

 • Voor elke vierkante meter (dak-)oppervlak die u afkoppelt, heeft u ongeveer een halve vierkante meter ruimte in uw tuin nodig. 
 • De plek in uw tuin waar het regenwater wegzakt, ligt minimaal 1,5 meter uit de gevel van uw huis. En minimaal 2 meter vanaf grote bomen. 

Hierdoor heeft de fundering en/of de kelder geen last van het wegzakkende regenwater.

Voor elke vierkante meter (dak)oppervlak heeft u een opslag van minimaal 25 liter nodig. De berging kunt u maken van bijvoorbeeld: 

 • Een infiltratiekrat met geo-textiel. De bovenkant van de krat moet minimaal 60 centimeter onder de grond liggen. Dit is diep genoeg om te voorkomen dat de krat bevriest tijdens vorstperiodes. Het gat dat u voor een voorziening moet graven moet minimaal 1,10 meter diep zijn. 
 • Een grindkoffer. Houdt er rekening mee dat u hierbij voor eenzelfde hoeveelheid regenwater een 3 keer zo groot volume nodig is in vergelijking met het infiltratiekrat. Dit komt doordat de holle ruimte tussen de grindkorrels ongeveer 30 procent van het totale volume bedraagt. 
 • Een opvangtank. Dit is een grote regenton waarin u het regenwater bewaart. Het schone water gebruikt u voor uw planten, om de wc door te spoelen of als aanvoer op uw wasmachine. Let op, u mag het nooit gebruiken om te douchen of als drinkwater, dat is niet veilig. 

Voor het bereken van het dakoppervlak gaat het om de horizontale projectie. Bij een plat dak is dat eenvoudig: het oppervlak is daarbij gelijk aan de lengte maal de breedte.  

Heeft u een schuin dak, dan gaat het om de oppervlakte die het zou hebben als het plat was geweest. Anders gezegd: de oppervlakte komt dan overeen met de lengte van het dak maal de breedte (inclusief dakgoot) van uw woning/bedrijfspand. 

Zonder verstoppingen werkt de door u geplande voorziening prima voor een hoosbui van 25 mm per uur. Maar ook in Soest is er een kleine kans op een dag met zware neerslag (100 mm per dag). Op zo’n dag is het niet de bedoeling dat de dakgoten overstromen. Hierdoor kan vervelende grote waterschade ontstaan aan uw huis. 

Deze schade voorkomt u door een noodoverloop te maken, zoals een bladscheider in de regenpijp of een zandvangput met een open deksel. Hierdoor kan de dakgoot toch leegstromen terwijl bijvoorbeeld de infiltratiekratten al vol zitten. Het water dat uit de noodoverloop stroomt, geleidt u naar een plek waar het geen schade oplevert. 

Hoogte subsidie

De subsidieregeling vergoedt de aanlegkosten tot een maximum van 10 euro per vierkante meter. Het subsidiebudget voor 2024 is 200.000 euro. Als het budget bijna op is, dan laten wij u dat hier weten.  

Subsidie aanvragen

Om de subsidie aan te vragen, hebben wij een plan van aanpak nodig. 

U stuurt hierbij een schets waarop het volgende duidelijk staat: 

 • De ligging van het af te koppelen dak/bestratings- of verhardingsoppervlak. 
 • De leidingen van de regenpijp naar de opvang. 
 • De ligging en de afmeting (lengte x breedte x hoogte) van de opvang. 
 • De ligging en de afmeting (lengte x breedte x hoogte) van de opvang bij extreme buien. 

U kunt bij uw aanvraag foto’s en een toelichting uploaden om uw schets te verduidelijken. 

Via onderstaande knop stuurt u uw aanvraag op. Na ontvangst gaan wij uw aanvraag beoordelen. Wij kijken of u in aanmerking komt voor de subsidie of dat er andere oplossingen zijn. 

Alarm:

Let op! Gebruikt u een Apple?

Dan kan het zijn dat u bij het openen van het formulier de melding ‘deze verbinding is niet privé’ krijgt. Wij adviseren u om bij deze melding een ander apparaat te gebruiken. Wij zoeken naar een oplossing. Onze excuses voor het ongemak. 

Inloggen met DigiD Aanvraag afkoppelen regenwater

Na de aanvraag: gereedmelden

Wij kijken eerst of uw aanvraag volledig is en of u subsidie kunt krijgen. Als wij akkoord gaan ontvangt u van ons een brief.  In de brief staat wat u aan subsidie ontvangt. U kunt uw zaak ook volgen via Mijn Soest.  

Na ontvangst van deze brief kunt u starten met de aanleg. Bewaar uw facturen.  

Is de aanleg klaar? Dan laat u ons dit weten via de gereedmelding.  

U voegt toe: 

 • Een overzicht van de gemaakte kosten. Heeft u meerdere rekeningen? Maak dan een apart kostenoverzicht zodat duidelijk is welke kosten u indient voor de subsidie. 
 • Foto’s van leidingen, de (ondergrondse) opvangvoorziening en noodoverloop. 

Bij een goedgekeurde gereedmelding wordt de subsidie daarna aan u uitbetaald. 

Inloggen met DigiD Afkoppeling gereedmelden

Meer weten?

Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op via het contactformulier. Of bel op werkdagen tussen 8.30 en 12.30 uur naar 035-609 34 11.

Er zijn meer subsidies en regelingen om duurzamer met water om te gaan of om energie te besparen. Bekijk ze hieronder: 

Regentonnen en compostvaten

Als u een regenton of compostvat aanschaft bij een van de aangesloten winkels, kunt u de btw terugvragen. Dit kan alleen als u in de gemeente Soest woont.

Subsidie groene daken

Een groen dak is een plantenlaag op uw dak. Vanwege de positieve effecten op het milieu stimuleren wij de aanleg van groene daken met een subsidie.

Waterschap Vallei en Veluwe

Het waterschap wil met subsidies lokale initiatieven en activiteiten stimuleren. Bekijk de mogelijkheden op de website van het waterschap Vallei en Veluwe