Integraal onderhoud Nassauplantsoen

Een deel van het Nassauplantsoen wordt opnieuw ingericht. Het gaat om de oneven kant van het Nassauplantsoen tussen de Prins Hendriklaan en de Beatrixlaan.

De bestrating en de huisaansluitingen van het riool zijn oud en toe aan vernieuwing. De fietsstroken zijn smal en gaan direct langs smalle parkeerstroken. Ook zijn er te weinig snelheidsremmende maatregelen. Daarnaast zijn ook de speeltoestellen op de speelplaats aan vervanging toe. Met de herinrichting zorgen we ervoor dat de straat weer voldoet aan de eisen van deze tijd.

Werkzaamheden

We vervangen de aanwezige verharding aan de oneven kant van het Nassauplantsoen tussen de Prins Hendriklaan en de Beatrixlaan. Ook vervangen we de bovenste laag van het asfalt tussen de Beatrixlaan en de Van Weedestraat. Daarnaast wordt de huisaansluiting van het riool tot de erfgrens vervangen. Vanaf de openbare verharding passen we de opvang van regenwater aan. Dit doen we door op drie plekken de middenberm (wadi’s) te verlagen. Deze vangen het regenwater op zodat het langzaam de bodem in kan zakken. Dit is beter voor het riool, de natuur én het vermindert wateroverlast.

Tussen de kruispunten brengen we weer asfalt aan en we verbreden de fietsstroken. Ook op het deel tussen de Beatrixlaan en de Van Weedestraat verbreden we de fietsstroken. Hiermee krijgt de fietsroute meer comfort en zorgen we voor een visuele versmalling. Visuele versmalling is een snelheid remmende maatregel. Op het kruispunt met de Margrietlaan en de Irenelaan worden plateaus aangelegd om de snelheid te remmen. Een plateau is een verhoogd kruispunt. Tussen de fietsstrook en de parkeerstrook leggen we een extra tussenstrook aan. Dit voorkomt conflicten tussen fietsen en geparkeerde auto’s.

Aan de kant van de woningen planten we een aantal bomen en leggen we plantvakken aan om de structuur in het groen sterker te maken. De RMN gaat een vijfde ondergrondse container plaatsen, naast de al aanwezige ondergrondse containers aan de Beatrixlaan.

Herinrichting speelplek

De speeltoestellen zijn verouderd en worden vervangen. We willen samen met omwonenden én gebruikers een nieuw plan voor de herinrichting maken. Hiervoor start een apart participatietraject. In dat traject vragen wij vooraf bij omwonenden en gebruikers wat de wensen zijn. Op basis hiervan worden er drie varianten gemaakt. Omwonenden en gebruikers kunnen hun voorkeur geven. De variant met de meeste voorkeur leggen wij aan. Op de speelplek komt binnenkort een bord te staan met meer informatie hierover.

Afkoppelen regenwater

U kunt zelf in uw tuin ook maatregelen nemen. Voer het regenwater van uw dak dan niet langer via de regenpijp naar het riool, maar zaag bijvoorbeeld de regenpijp door en plaats hier een bocht aan van de gevel af. Dit noemen we afkoppelen. Het regenwater kunt u dan eenvoudig (met een gootje) uw tuin in leiden. Het regenwater is een prima natuurlijke aanvulling van het grondwater en goed voor uw planten. De gemeente kan u hierover adviseren en heeft subsidie beschikbaar.

Presentatietekening

U kunt de presentatietekening (pdf, 2 MB) bekijken.

Let op, deze is niet toegankelijk. Heeft u problemen met het bekijken of begrijpen van deze tekening, neem dan contact met ons op.

Vragen

Heeft u nog vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met Harm Middelburg. Stel uw vraag online of bel op werkdagen tussen 08.30 en 12.30 uur naar 035-609 34 11.