Integraal onderhoud Talmalaan

Een gedeelte van de Talmalaan en de Bernhardlaan en de gehele Frans Halslaan, Paulus Potterlaan, Pieter de Hooghlaan en Rembrandtlaan gaan wij opnieuw inrichten. De bestrating in de weg en de stoep en het riool zijn verouderd en toe aan vernieuwing. Als gemeente willen we de straten aanpakken zodat deze weer voldoen aan de eisen van deze tijd. We nemen ook de groenvoorziening en de verkeerskundige wensen mee. 

Wat gaan wij doen?

Het bestaande riool wordt vervangen. Naast de riolering voor het vuilwater brengen we ook een infiltratieriool aan. Dit is een systeem dat het regenwater opvangt en weer in de bodem laat stromen. Dat is beter voor de riolering en voor de natuur om ons heen, ook voorkomt dit wateroverlast. Daarnaast vervangen we de aansluitleidingen van de riolering naar de woningen op gemeenteterrein tot de erfgrens. 

Op een aantal plekken binnen het projectgebied is het plan om bomen en beplanting te vervangen. Op de meeste kruisingen worden plateaus aangelegd ter verbetering van de verkeersveiligheid. Een plateau is een verhoogde kruising, hiermee wordt een drempelopgang gecreĆ«erd voor de kruising en een gelijkvloerse aansluiting van de weg op het voetpad. 

Vitens heeft een groot gedeelte van de waterleidingen in het projectgebied al vervangen en gaat dit in de Talmalaan ook nog doen. Stedin gaat een deel van de stroomkabels vervangen.

Inloopavond

In september hebben wij een inloopavond georganiseerd voor bewoners van het gebied. Tijdens deze avond werd een presentatietekening getoond waar de bewoners opmerkingen op mochten geven. Wij zijn alle reacties nu aan het verwerken en koppelen deze daarna terug. 

Planning

Bomen kappen in de Talmalaan

In de Talmalaan hebben wij aan de evenzijde de beuken gekapt. Nu kan Vitens de waterleiding vervangen en is de opdruk van de boomwortels in het trottoir opgelost. Bij de herinrichting kunnen we de straat nu iets verplaatsen waardoor de bomen aan de onevenzijde meer ruimte krijgen. 

Bomen kappen in de Pieter de Hooghlaan

Aan de Pieter de Hooghlaan willen wij ook een aantal bomen kappen. Deze bomen vervangen wij door nieuwe bomen. De reden hiervoor is dat de bomen verplaatst moeten worden in verband met de herinrichting of om bomen meer groeiruimte te geven. De kapvergunning voor de kap van deze bomen is aangevraagd.

Vervangen waterleiding

Vitens is begin oktober gestart met het vervangen van de waterleiding aan de evenzijde van de Talmalaan. De omwonenden van deze werkzaamheden hebben een brief van Vitens ontvangen met aanvullende informatie. Vitens verwacht de werkzaamheden in de Talmalaan aan het eind van dit jaar afgerond te hebben. 

Vervangen stroomkabel

Stedin heeft aangegeven binnen het projectgebied ongeveer 1.000 meter stroomkabel te willen vervangen. Het streven is dat deze werkzaamheden uitgevoerd worden voordat de gemeente start met de onderhoudswerkzaamheden. De start van de onderhoudswerkzaamheden staat gepland aan het eind van de zomer van 2023.