Albertsdorp

Tijdelijke opvang vluchtelingen en statushouders Albertsdorp 

De gemeente Soest maakt voor de duur van 18 maanden, van 15 augustus 2023 tot 15 februari 2025, gebruik van recreatiepark Albertsdorp in Soesterberg voor de gemeentelijke Opvang Oekraïense vluchtelingen (GOO) en de gemeentelijke taakstelling statushouders.

Geleidelijke instroom

De gemeente Soest kiest voor een geleidelijke instroom op Albertsdorp. We starten met Oekraïense vluchtelingen die verblijven bij gastgezinnen in Soest en Soesterberg. Voor zowel de Oekraïense vluchtelingen als de gastgezinnen is het fijn dat de vluchtelingen een ‘eigen’ (opvang)plek krijgen vanuit de Gemeentelijke Opvang Oekraïense vluchtelingen (GOO). Door te starten met deze wat kleinere groep kunnen zowel de Oekraïense vluchtelingen, de omwonenden als ook de gemeente de begeleiding naar het nieuwe (tijdelijke) onderkomen zorgvuldig begeleiden. 

Hierna volgen in fases andere Oekraïense vluchtelingen die onder de Gemeentelijke Opvang Oekraïense vluchtelingen (GOO) vallen. Dit zijn vluchtelingen die nu wonen op locaties die de gemeente Soest moet teruggegeven dan wel waarvan de huurtermijn afloopt. Ook bestaat de mogelijkheid Albertsdorp in te zetten voor de gemeentelijke taakstelling statushouders.

De locatie Albertsdorp voldoet aan de (brand)veiligheidseisen van het bouwbesluit 2012. 

Begeleiding en ondersteuning

De gemeente Soest staat in nauw contact met alle Oekraïense vluchtelingen die gehuisvest zijn in de gemeente Soest. Als gemeente Soest vinden we het belangrijk om de Oekraïense vluchtelingen goed op te vangen en de zorg en ondersteuning te bieden die nodig is. Daarom mag u van ons verwachten dat we er alles aan doen om dit zo goed mogelijk voor iedereen te doen verlopen. 

Inloopspreekuur voor omwonenden

In een brief aan omwonenden is aangegeven dat de gemeente op twee momenten in de week een inloopspreekuur houdt op locatie Albertsdorp. Ook is er een moment gepland voor een zogenaamd ‘bakkie met de buurt’ om met elkaar kennis te maken.

Albertsdorp

De provincie Utrecht doet een verkenning naar de vitaliteit van vakantieparken. Daarbij wordt gekeken of een vakantiepark een andere bestemming kan krijgen of nieuw leven wordt ingeblazen. Het Albertsdorp is één van de deelnemende pilotlocaties. De provincie heeft over de pilotlocaties nog geen besluit genomen, maar een andere bestemming van het park Albertsdorp lijkt voor de hand te liggen. Albertsdorp lijkt – in tegenstelling tot andere parken - niet levensvatbaar als recreatiepark. Het park staat nu leeg. Om het recreatiepark voor de opvang te kunnen gebruiken heeft de provincie een tijdelijke omgevingsvergunning aan de gemeente Soest verleend.