Albertsdorp

Tijdelijke opvang Oekraïense vluchtelingen en statushouders Albertsdorp 

De gemeente Soest maakt voor de duur van 18 maanden, van 15 augustus 2023 tot 15 februari 2025, gebruik van recreatiepark Albertsdorp in Soesterberg voor de gemeentelijke Opvang Oekraïense vluchtelingen (GOO) en de gemeentelijke taakstelling statushouders. Momenteel kijken we naar de mogelijkheden om Albertsdorp langer in te zetten als opvanglocatie.

Actuele situatie

Op Albertsdorp verblijven inmiddels 58 Oekraïense vluchtelingen en 40 statushouders, deze aantallen fluctueren.

Het Oekraïne Team van de gemeente heeft contact met alle bewoners op Albertsdorp. Het team biedt ondersteuning en begeleiding bij de dagelijkse gang van zaken. Tevens is het Oekraine Team elke donderdagochtend op Albertsdorp aanwezig om te ondersteunen bij tal van zaken. Denk aan: aanmelden bij (vervolg)onderwijs, aanvragen kinderbijslag, regelen van vervoer, etc.

Het afgelopen jaar zien wij dat de verschillende bewoners goed met en naast elkaar leven. Ze helpen elkaar en vieren samen belangrijke momenten. Denk aan verjaardagen, diploma-uitreiking, Oekraïens nieuwjaar, etc.

De locatie Albertsdorp voldoet aan de (brand)veiligheidseisen van het bouwbesluit 2012. 

Albertsdorp

De provincie Utrecht doet een verkenning naar de vitaliteit van vakantieparken. Daarbij wordt gekeken of een vakantiepark een andere bestemming kan krijgen of nieuw leven wordt ingeblazen.

Het Albertsdorp is één van de deelnemende pilotlocaties. De provincie heeft over de pilotlocaties nog geen besluit genomen. Maar een andere bestemming van het park Albertsdorp lijkt voor de hand te liggen. Albertsdorp lijkt – in tegenstelling tot andere parken - niet levensvatbaar als recreatiepark. Het park staat nu leeg. Om het recreatiepark voor de opvang te kunnen gebruiken heeft de provincie een tijdelijke omgevingsvergunning aan de gemeente Soest verleend.