Omgevingsvisie

Hoe willen we dat Soest en Soesterberg er in 2040 uitzien? Dat staat in grote lijnen omschreven in de Omgevingsvisie Soest en Soesterberg ‘Stap voor stap ver komen’.

In de Omgevingsvisie staan de ambities, doelen en uitdagingen van de gemeente in de komende jaren. De Omgevingsvisie geeft een beeld van waar de gemeente naartoe werkt. Natuurlijk staat de toekomst niet vast. Daarom wordt de visie om de paar jaar aangevuld of aangepast wanneer dat nodig is. 

De Omgevingsvisie is één van de instrumenten van de Omgevingswet.

Samen

De Omgevingsvisie is samen met inwoners, ondernemers en partners opgesteld. Dat gebeurde in 2019, 2020 en 2021 met bijeenkomsten, workshops en enquêtes. Inwoners konden meepraten over allerlei onderwerpen, van windenergie tot historische plekken.