Visie Soest en Soesterberg: een samenvatting

Stap voor stap ver komen

De gemeente Soest ligt op een unieke plek. We zijn een gemeente met een van de meest bijzondere landschappen van het land: er zijn duinen, heuvels, polders, bos en akkers. Onze gemeente is een populaire plek om te wonen, werken en recreëren. Die kwaliteiten willen we behouden en versterken. Hoe zien Soest en Soesterberg eruit in 2040? Daar hebben wij samen met inwoners en ondernemers over nagedacht. De resultaten daarvan hebben wij in de omgevingsvisie gezet.

Wat betekent deze visie voor mij?

Inwoner

“In de visie kan ik lezen welke richting we met elkaar op willen met de omgeving. Als inwoner kan ik een plan indienen bij de gemeente. De visie geeft mij inspiratie en helpt me om in te schatten hoe kansrijk mijn plan is. Als mijn idee aansluit bij de doelen uit de visie, is de kans groter dat ik mijn plan mag uitvoeren.”

Gemeente

“De visie helpt ons plannen uit de samenleving mogelijk te maken. We beoordelen of een plan past bij de doelen die we met elkaar hebben voor de omgeving. Als het aansluit bij die doelen dan gaan we dat plan, samen met u, proberen mogelijk te maken. Hetzelfde geldt voor onze eigen plannen voor de omgeving.”