Een ontspannen woon- en werkomgeving

Gemeente Soest is een fijne plek om te wonen en te werken.

Wat willen we?

Vanaf 2021 komen er ieder jaar nieuwe woningen bij

In 2040 zijn er in de gemeente Soest meer woningen dan nu. Met een jaarlijkse groei van 125-200 woningen tot 2030 kan de Soester manier van (samen)leven behouden blijven. De gemeente zal de effecten van de groei periodiek toetsen en wanneer nodig de groei bijstellen. Er blijft voldoende groen om van te genieten. Er zijn voldoende voorzieningen en het dorpse karakter blijft behouden. Door voor de juiste doelgroepen te bouwen blijft opbouw en samenstelling van onze bevolking ook gevarieerd.

Inwoners bepalen samen met de gemeente waar nieuwe woningen komen

De vraag of er groene ruimte gebruikt kan worden voor bijvoorbeeld woningbouw, is de belangrijkste vraag waar we mee worstelen. Inwoners vinden zowel woningen als groen erg belangrijk. We bepalen samen met inwoners welke ruimte gebruikt kan worden voor woningbouw. We kijken hierbij in de volle breedte naar verdichten en uitleglocaties en ook naar 'rood voor rood' en 'rood voor groen'. Hiervoor richten we een openbare selectiemethode in.

Er zijn meer banen

In 2040 zijn er meer banen en meer bedrijven. Bedrijfsterreinen zijn even groot als nu. Er ontstaat meer ruimte voor ondernemerschap, de bestaande terreinen worden namelijk intensiever gebruikt.

We ontmoeten elkaar op 7 levendige centrumgebieden

In 2040 zijn in het dorp Soest 5 centrumplekken en in Soesterberg 2. In die 7 gebieden is er voor inwoners en bezoekers veel te beleven. Daardoor worden deze plekken meer bezocht. Het centrum is waar de mensen zijn en hoeft daarom geen winkelgebied te zijn. Het gaat om deze 7 gebieden met elk hun eigen identiteit en mix van functies:

  1. Winkelgebied Van Weedestraat
  2. Winkelgebied Soest Zuid
  3. Oud Soest/station Soest
  4. De Zuidelijke Eng
  5. De Dalweg (volgens de gebiedsvisie Dalweg)
  6. Winkelgebied de Rademakerstraat
  7. De rand van Soesterberg met de Vliegbasis

We lopen en fietsen meer en gebruiken vaker het OV en de deel auto

In 2040 reizen we anders en meer dan nu. We gebruiken de eigen auto minder, maar lopen en fietsen meer. We gebruiken vaker deelauto's en kiezen eerder voor het OV. Dat komt omdat in 2040 onze OV-knooppunten levendiger zijn, meer in-en uitstappers trekken en betere aansluitingen hebben. Er is ook hoogwaardig openbaar vervoer vanaf Soesterberg naar Amersfoort en Utrecht. Ook kunnen we sneller de fiets pakken: er zijn meer (snel)fietsroutes.