Soest in beweging

De kern Soest is levendig met een sterke verbondenheid. Iedereen hoort erbij en voelt zich thuis in het dorp

Wat willen we?

Er zijn meer woningen

In 2040 zijn er meer woningen in het dorp Soest (waarvoor we ook deels openbare ruimte gebruiken). Waar de woningen precies komen, bepalen we samen met de inwoners van Soest. Er blijft er zo voldoende groen om van te genieten. Er zijn voldoende voorzieningen en het dorps karakter blijft behouden. Door voor de juiste doelgroepen te bouwen blijft opbouw en samenstelling van onze bevolking ook gevarieerd.

We ontmoeten elkaar op 5 levendige centrumgebieden

In 2040 zijn in het dorp Soest 5 centrumplekken. Op die plekken is er voor inwoners en bezoekers veel te beleven. Daardoor worden deze plekken meer bezocht. Het centrum is waar de mensen zijn en hoeft daarom geen winkelgebied te zijn. Het gaat om deze 5 gebieden met elk hun eigen identiteit en mix van functies:

  1. Winkelgebied Van Weedestraat
  2. Winkelgebied Soest Zuid
  3. Oud Soest/station Soest
  4. De Zuidelijke Eng
  5. De Dalweg (volgens de gebiedsvisie Dalweg)

We lopen en fietsen meer en gebruiken vaker het OV en de deel auto

In 2040 reizen we anders en meer dan nu. We gebruiken de eigen auto minder, maar lopen en fietsen meer. We gebruiken vaker deelauto's en kiezen eerder voor het OV. Dat komt omdat in 2040 onze OV-knooppunten levendiger zijn, meer in-en uitstappers trekken en betere aansluitingen hebben. Ook kunnen we sneller de fiets pakken: er zijn meer (snel)fietsroutes.

Er zijn meer banen

In 2040 zijn er meer banen en meer bedrijven. Bedrijfsterreinen zijn even groot als nu. Er ontstaat meer ruimte voor ondernemerschap, de bestaande terreinen worden namelijk intensiever gebruikt.