Waardevol groen

De openbare ruimte is groen, klimaatrobuust en een fijne plek voor ontmoeten en bewegen.

Wat willen we?

Onze dorpen blijven groen 

In onze dorpen zijn de belangrijkste groene gebieden opgenomen in de hoofdgroenstructuur (zie kaart). In 2040 bestaan die groene gebieden nog steeds. Die gebieden zullen voor het grootste deel niet gebruikt worden voor woningbouw. Het groen in en rondom de dorpen vinden we met elkaar belangrijk. Het is vaak ook een belangrijke reden om in Soest of Soesterberg te willen wonen. 

In 2040 is de openbare ruimte in de dorpen een fijne plek en daardoor komen we er vaker. Ook is de openbare ruimte groener en klimaatrobuuster. 

Ontmoeten en bewegen 

Onze sportvelden en -accommodaties zijn in 2040 ook belangrijke ontmoetingsplekken. En  opengesteld voor nieuwe vormen van gebruik en voor nieuwe gebruikers. Denk aan kinderopvang, ouderen die er kunnen sporten, of scholen die er kunnen gymen met mooi weer. 

De natuurwaarde voor een aantal gebieden is hoger. Bijvoorbeeld voor de Wieksloot met bijzondere natuur. Ook de polder is belangrijker door samen met de buurgemeenten een agrarisch natuurlandschap in te richten.