Waardevol groen

De openbare ruimte is groen, klimaatrobuust en een fijne plek voor ontmoeten en bewegen.

Wat willen we?

Onze dorpen blijven groen

In onze dorpen zijn de belangrijkste groene gebieden opgenomen in de hoofdgroenstructuur (zie kaart). In 2040 bestaan die groene gebieden nog steeds. Die gebieden zullen voor het grootste deel niet gebruikt worden voor woningbouw. Het groen in en rondom de dorpen vinden we met elkaar belangrijk. Het is vaak ook een belangrijke reden om in Soest of Soesterberg te willen wonen.

Het groen in de dorpen is een fijne ontmoetingsplek, biedt volop ruimte voor beweging en is klimaatrobuust

In 2040 is de openbare ruimte in de dorpen een fijne plek en daardoor komen we er vaker. Ook is de openbare ruimte groener en klimaatrobuuster.

Onze sportvelden en -accommodaties zijn in 2040 ook belangrijke ontmoetingsplekken. Ze zijn opengesteld voor nieuwe vormen van gebruik en voor nieuwe gebruikers. Denk aan kinderopvang, ouderen die er kunnen sporten, en wellicht scholen die er kunnen gymen met mooi weer.

Voor een aantal gebieden is de natuurwaarde in 2040 verhoogd. Bijvoorbeeld het gebied rond de Wieksloot (bijzondere natuur). Ook de polder is belangrijker door samen met de buurgemeenten een agrarisch natuurlandschap in te richten.