Digitaal Opkopers Loket (DOL)

Stop Heling! Voorkom diefstal en heling

Ook wel eens in de gelegenheid geweest om voor een klein bedrag iets te kopen op straat of via marktplaats of een product te kopen dat 'van de vrachtwagen is gevallen'? De aankoop van dit soort goederen lijkt onschuldig en kan aantrekkelijk zijn. Er bestaat echter een kans dat u een goed koopt dat van diefstal afkomstig is. Dieven verdienen geld aan de verkoop van gestolen spullen. Kijk voor tips om heling te voorkomen op www.stopheling.nl

Maak inbraak en diefstal voor een dief niet aantrekkelijk en voorkom dat misdaad loont.

Digitaal Opkopers Loket (DOL)

Als ondernemer wilt u erop kunnen vertrouwen dat de tweedehands spullen die u inkoopt, niet zijn gestolen. Daarom bent u onder andere verplicht een opkopers register bij te houden en u aan te melden bij de gemeente als handelaar. Er is nu een nieuwe manier waarop u zich bij de gemeente kunt aanmelden: via het Digitaal Opkopers Loket.

Wat is het Digitaal Opkopers Loket?

Als u handelt in tweedehands goederen dan bent u verplicht om u bij de gemeente aan te melden als handelaar. Bijvoorbeeld als u handelt in tweedehands auto’s of mobiele telefoons, laptops of sieraden aankoopt. Het melden gaat vanaf nu via het Digitaal Opkopers Loket. Dit loket maakt melden gemakkelijk, is betrouwbaar en veilig. Via het DOL kunt u zich eenvoudig aanmelden als handelaar. U maakt een account aan en vult uw gegevens in. Hiervan ontvangen de gemeente en politie een melding. De gemeente neemt, ter controle, per e-mail contact met u op. De regelgeving kunt u vinden in de Algemene plaatselijke verordening onder artikel 2:68 voorschriften als bedoeld in artikel 437 van het Wetboek van Strafrecht.

Aanmelden Digitaal Opkopers Loket

U kunt zich aanmelden voor het Digitaal Opkopers Loket. Daarna vult u uw gegevens in. Naast aanmelding bij de gemeente bent u als handelaar ook verplicht een registratie van uw aan- en verkopen te maken. De manier waarop u dat doet is vastgesteld in de Algemene plaatselijke verordening (APV). In de APV staat dat het Digitaal Opkopers Register (DOR) het enige door of namens de burgemeester gewaarmerkt register is. Analoge aanmeldingen worden niet geaccepteerd. In dit register kunt u iedere aankoop registreren. Het voordeel is dat u maar één account hoeft aan te maken en dat u direct voldoet aan de wettelijke eisen.

Maak een account aan bij het Digitaal Opkopers Loket

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Het Digitaal Opkopers Loket voldoet aan de wetgeving van Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Uw gegevens worden door de gemeente bewaard en zijn alleen toegankelijk voor functionarissen van de betreffende gemeente en eventueel de politie.