Schade aan schoolgebouw melden

Is er schade aan een schoolgebouw of aan de meubels of spullen? Als schoolbestuur moet u dit melden bij de gemeente. Wij beoordelen dan of de schade vergoed wordt.

Wat moet u doen?

Bij glasschade belt u rechtstreeks met de glaslijn via 0800-020 50 50. U hoeft dan geen melding bij de gemeente meer te maken. In alle andere gevallen meldt u de schade bij de gemeente. Bij inbraak, vandalisme of brandstichting doet u ook aangifte bij de politie.

Voorwaarden

  • Alleen het schoolbestuur of schooldirectie mag de schade melden.
  • Het gaat om schade aan spullen die zijn betaald door de overheid.
  • De schade is te wijten aan 'bijzondere omstandigheden', dat wil zeggen bij: brand, inbraak, vandalisme, water of storm.

Wat stuurt u mee?

  • Facturen van reparatie tot 5.000 euro. Stuur geen facturen van schades boven dit bedrag, want dan wil de verzekeraar eerst een expert sturen.
  • Bij (poging tot) inbraak, brandstichting en vandalisme: de aangifte.
  • Foto's waarop de schade goed te zien is.

Schade melden

U meldt de schade bij ons online. U heeft hiervoor E-herkenning van de school nodig.

Alarm:

Let op! Gebruikt u een Apple?

Dan kan het zijn dat u bij het openen van het formulier de melding ‘deze verbinding is niet privé’ krijgt. Wij adviseren u om bij deze melding een ander apparaat te gebruiken. Wij zoeken naar een oplossing. Onze excuses voor het ongemak. 

Inloggen met eHerkenning Niveau 2+ Schade schoolgebouw melden

Na uw melding

Na ontvangst van uw schademelding krijgt u een bevestiging per mail. U krijgt binnen zes weken bericht over het vergoeden van de schade. U kunt de status van uw aanvraag volgen via Mijn Soest.