Toezicht op privacy

De gemeente heeft een functionaris voor de gegevensbescherming (FG) aangesteld. De FG heeft als belangrijkste taak om binnen de gemeente toezicht te houden op het naleven van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Wet politiegegevens (Wpg). Om dit te kunnen doen, kan de FG:

  • Informatie verzamelen over gegevensverwerkingen binnen de gemeente
  • Deze verwerkingen analyseren en beoordelen of ze aan de wet voldoen
  • Informatie, adviezen en aanbevelingen geven aan de gemeente.

De FG voert haar taken onafhankelijk uit. Dat wil zeggen dat zij geen inhoudelijke aanwijzingen ontvangt van het bestuur.

Contact met de FG

De contactgegevens van de FG van onze gemeente zijn:

E-mail: fg@soest.nl.
Telefoonnummer: 035-609 34 11 (tussen 08.30 en 12.30 uur).
Per post: t.a.v. Functionaris voor de gegevensbescherming. Postbus 2000, 3760 CA Soest.

Autoriteit Persoonsgegevens

Landelijk wordt toezicht gehouden op de omgang met persoonsgegevens door de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). De AP controleert of organisaties voldoen aan de AVG, maar geeft ook uitleg over de AVG.