Ereprijsstraat, Valeriaanstraat en omgeving

In de straten Ereprijsstraat, Speenkruidstraat, Varenstraat en Valeriaanstraat zijn eind 2023 en begin 2024 de slechte bomen en beplanting vervangen. In 2023 is het groen in de Varenstraat en de Valeriaanstraat opgeknapt en in 2024 het groen in de straat Ereprijsstraat, Speenkruidstraat en Weegbreestraat. Hierdoor heeft het groen in dit gebied weer de gewenste kwaliteit en draagt het bij aan een fijne leefomgeving.

Uitvoering van de werkzaamheden

Aannemer H.G. van Dorresteijn heeft de meeste werkzaamheden uitgevoerd. De renovatie is klaar. Komend jaar verzorgt Van Dorresteijn ook het onderhoud en geeft de beplanting en bomen, als dat nodig is, water.

In het groen tussen de Speenkruidstraat en Dalweg heeft De Enk Groen & Golf de vaste plantenborders ingeplant. De komende drie jaar onderhoud De Enk de vaste planten.

Verbetersuggesties bewoners

In 2023 hebben wij bewoners geïnformeerd over de renovatie. Wij vroegen om verbetersuggesties. De suggesties zijn getoetst op haalbaarheid en draagvlak. Wij hebben gekeken naar het beschikbare budget en de mogelijkheden van de locatie. Dit hebben we meegenomen in de definitieve plannen. Tijdens de werkzaamheden zijn er nog een paar aanpassingen gedaan.

Geadopteerd groen

Verschillende inwoners adopteerden een groenvak. Samen met ons maakten ze een plan. Inwoners plantten de vakken in en doen nu het groenonderhoud. Wij maakten de vakken plantklaar en leverden bloembollen en beplanting. Soms ook houtsnippers of compost. Een leuke en mooie samenwerking!

Opgeknapte speelplekken

Binnen het plangebied knapten wij ook een aantal speelplekken op. Inwoners en gebruikers konden input leveren en stemmen op varianten. Op www.denkmeeover.nl leest u meer hierover en kunt u foto’s van de opgeknapte speelplekken bekijken.

Minder kolken en verlaagde gazons

Op verschillende plekken zijn kolken van de riolering afgekoppeld. Deze kolken zijn weggehaald of afgesloten. Water wat in deze kolken zou stromen gaat niet meer naar de waterzuivering, maar vangen we nu op in de groenvakken. Hiervoor zijn de banden langs de rijweg verlaagd of maakten we goten. In het groen maakten we wadi’s of verlaagden we de gazons en plantvakken. In de groenvakken zakt het water langzaam in de bodem. Een stuk beter voor het milieu!

Meer informatie?

Heeft u nog vragen of opmerkingen? Neemt u dan gerust contact op met Debby van den Herik, ontwerper openbare ruimt. Bel op werkdagen tussen 08.30 en 12.30 naar 035-609 34 11 of stel uw vraag online.