Groenrenovatieplan

De kwaliteit van onze groene omgeving is erg belangrijk. Groen maakt mensen gelukkig, het geeft ons een gezond gevoel. Als gemeente zetten we ons in voor duurzaam groenbeheer. Hiermee verhogen we de kwaliteit van het openbaar groen. Dat geeft u als inwoner een fijne omgeving om te wonen en te leven.

Groenrenovatieplan 2021-2030

Soms gaat het groen in kwaliteit achteruit en voldoet het beeld niet meer aan onze eisen. De plantvakken zijn bijvoorbeeld kaal en bomen zijn slecht of al gekapt. Bomen en beplanting van slechte kwaliteit vervangen we. Na het opknappen (renoveren) is het groen weer veilig en heeft (weer) kwaliteit. De aanpak van onze groenrenovaties omschrijven we in een groenrenovatieplan. Het Groenrenovatieplan (pdf, 971 KB) is een meerjarig plan van 2021 tot 2030.

Waarom groen renoveren?

Met het vervangen (renoveren) van bomen en beplanting voorkomen we dat we in één keer veel bomen verliezen of dat plantvakken kaal worden. Ook blijft het onderhoud en beheer hierdoor eenvoudig en betaalbaar. Met het vervangen van het groen kunnen we ook de biodiversiteit, het aantal soorten dieren en planten, en de klimaatbestendigheid vergroten. Dit doen we door verschillende soorten te planten en ervoor te zorgen dat regenwater goed de bodem in kan stromen.

Wat betekent dit voor uw buurt?

We pakken de groenrenovaties per gebied aan. Van elke buurt in onze gemeente weten we wat de groenkwaliteit is. We starten met de groenrenovaties in de gebieden waar de groenkwaliteit het slechtste is. Als het kan en nodig is combineren we de groenrenovaties met ander onderhoud in de openbare ruimte. Bijvoorbeeld riool- en/of wegenonderhoud.

Groen en bomen vervangen we aan het einde van hun theoretische levensduur. We gebruiken hierbij de volgende gemiddelde leeftijden:

 • Beplanting 30 jaar
 • Bosplantsoen en grasvegetatie 100 jaar
 • Bomen in verharding 50 jaar
 • Bomen in groen 60 jaar

In een gebied vervangen we elke 30 jaar de beplanting. Ook vervangen we dan een deel van de bomen en het andere groen. Bomen, planten, gras en al het andere groen zijn levende onderwerpen. Groen kan door verschillende oorzaken eerder aan vernieuwing toe zijn. Bijvoorbeeld door hete droge zomers, storm of aanrijschade. In dat geval haalt het groen niet het einde van de levensduur zoals verwacht.

Voor elke buurt hebben we een gebiedspaspoort (pdf, 6 MB) laten maken. Hierin is de uitstraling van het gebied (de gebiedskarakteristiek) en de kwaliteit van het groen uitgelegd. Ook is de eventuele noodzaak om te vernieuwen bepaald. Hierbij hebben wij voor het groen gekeken naar de leeftijd, kale plekken en de toekomstverwachting. Voor de bomen kijken we naast de toekomstverwachting ook naar de resultaten van de boomveiligheidscontroles. Daarnaast wegen we de meldingen over wortelopdruk mee in de beoordeling.

Het gebiedspaspoort (pdf, 114 KB) laat zien wat de kwaliteit van groen in een gebied is. Op basis daarvan bepalen we wanneer het groen en de bomen toe zijn aan vernieuwing:

 • Prioriteit 0: Het renoveren van het gebied heeft geen prioriteit. Het groen is nog van voldoende kwaliteit.
 • Prioriteit 1: Korte termijn (binnen nu en 5 jaar).
 • Prioriteit 2: Middellange termijn (tussen 5 tot 10 jaar).
 • Prioriteit 3: Lange termijn (tussen 10 tot 15 jaar).

Op deze kaart (pdf, 6 MB) staat welk gebied welke prioriteit heeft.

 • 2022 participatie deelgebied 38 Mercury-Apollo uitvoering in 2022
 • 2022 participatie deelgebied 36 Egghermonde uitvoering in 2023
 • 2023 participatie Ereprijsstraat en Valeriaanstraat deelgebied 22 uitvoering in 2023
 • 2023 participatie deelgebied 20 Hazepad uitvoering in 2023
 • 2023 participatie deelgebied 33 Versteeghlaan uitvoering in 2024

Meer informatie?

Heeft u nog vragen of opmerkingen? Of heeft u moeite om de pdf-bestanden te lezen of te begrijpen? Neem dan contact op met Debby van den Herik. Bel op werkdagen tussen 08.30 en 12.30 naar 035-609 34 11 of stel uw vraag online.