Rademakerstraat en omgeving

In de Rademakerstraat en omgeving zijn begin 2022 de slechte bomen en beplanting vervangen. Hierdoor heeft het groen in dit gebied weer de gewenste kwaliteit en draagt het bij aan een fijne leefomgeving.

Overzicht van de plannen

Voor deze vervanging is een renovatiekaart en een beplantingsplan gemaakt. Op de renovatiekaart staan de plannen voor het kappen van bomen en vervangen van beplanting, gazons. In het beplantingsplan staan de plannen voor nieuwe bomen en beplanting inclusief het soort. De groenrenovatie is volgens plan uitgevoerd.

Als u moeite heeft om deze bestanden te lezen of te begrijpen, neem dan contact op met Debby van den Herik. U vindt haar contactgegevens onderaan deze pagina. 

Vervangen dode beplanting en bomen

Beplanting en bomen die na aanplant niet zijn aangeslagen of beschadigd zijn geraakt, vervangen wij komende winter.

Verbetersuggesties bewoners

Eind september 2021 hebben wij omwonenden een deel van het concept Beplantingsplan gestuurd met de vraag om te reageren met verbetersuggesties. De binnengekomen suggesties hebben wij getoetst op haalbaarheid (onder andere aan het beschikbare budget en aan de mogelijkheden van de locatie) en draagvlak. Haalbare suggesties hebben we meegenomen in de definitieve plannen. Zo hebben we een aantal bomen alsnog laten staan. Ook hebben we op sommige plekken extra of juist minder bomen geplant of het soort aangepast.

Geen nieuwe bomen op de Fokkerstraat door kabels en leidingen

In de bodem liggen veel kabels en leidingen. Kabels en leidingen kunnen door boomwortels kapot gaan. Daarom planten wij liever geen bomen vlakbij kabels en leidingen. Dan voorkomen we dat er schade ontstaat en bewoners bijvoorbeeld geen gas of water hebben.

Om zeker te weten waar kabels en leidingen liggen, hebben wij op verschillende plekken de grond open gegraven. Hieruit bleek dat onder het voetpad op de Fokkerstraat veel kabels en leidingen liggen. Het was helaas niet haalbaar om hier bomen te planten. Het risico op kabel-of leidingbreuk is te groot. Deze uitkomst hebben wij meegenomen in de aanpassing van het conceptplan.

Plannen Portaal

Woningcorporatie Portaal gaat in Soesterberg met diverse projecten aan de slag. Er komen meer betaalbare huurwoningen door sloop en nieuwbouw of woningen worden gemoderniseerd. Op plekken waar Portaal aan de slag gaat, konden wij niet overal nieuwe bomen of beplanting planten. Hiermee wachten wij totdat Portaal klaar is met het werk. Slechte bomen zijn wel gekapt, dan heeft Portaal meer werkruimte. Op www.portaal.nl/projecten kunt u meer lezen over deze projecten.

Meer informatie?

Heeft u nog vragen of opmerkingen? Neemt u dan gerust contact op met Debby van den Herik. Bel op werkdagen tussen 08.30 en 12.30 naar 035-609 34 11 of stel uw vraag online.