Rademakerstraat en omgeving

In de Rademakerstraat en omgeving is het groen verouderd. We willen hier de groenkwaliteit verbeteren. In het groenrenovatieplan noemen wij dit gebied 'Rademakerstraat en omgeving'. Begin 2022 willen we de slechte bomen en beplanting in dit gebied gaan vervangen.

Voor deze vervanging hebben we een beplantingsplan en een renovatiekaart  gemaakt. Op de renovatiekaart staat welke bomen wij kappen en welke beplanting, gazons of bermen wij vervangen. In het beplantingsplan staat waar we nieuwe bomen en beplanting gaan aanbrengen en ook welke soort. 

Als u moeite heeft om deze bestanden te lezen of te begrijpen, neem dan contact op met Debby van den Herik. U vindt haar contactgegevens onderaan deze pagina. 

Verbetersuggesties bewoners

Eind september stuurden wij omwonenden een deel van het concept Beplantingsplan en vroegen wij om verbetersuggesties. Bewoners konden tot 11 oktober reageren. De binnengekomen suggesties hebben wij getoetst op haalbaarheid (onder andere aan het beschikbare budget en aan de mogelijkheden van de locatie) en draagvlak. Haalbare suggesties hebben we meegenomen in de definitieve plannen. Zo handhaven we een aantal bomen alsnog, planten we op sommige plekken extra of juist minder bomen en hebben we het soort boom of struik dat we planten aangepast.

Kabels en leidingen

In de bodem liggen veel kabels en leidingen. Kabels en leidingen kunnen door boomwortels kapot gaan. Daarom planten wij liever geen bomen vlakbij kabels en leidingen. Dan voorkomen we dat er schade ontstaat en bewoners bijvoorbeeld geen gas of water hebben.

Om zeker te weten waar kabels en leidingen liggen, hebben wij op verschillende plekken de grond open gegraven. Hieruit blijkt dat onder het voetpad op de Fokkerstraat veel kabels en leidingen liggen. Het is helaas niet haalbaar om hier bomen te planten. Het risico dat op kabel-of leidingbreuk is te groot. Deze uitkomst hebben wij meegenomen in de aanpassing van het conceptplan.

Plannen Portaal

Woningcorporatie Portaal gaat in Soesterberg met diverse projecten aan de slag. Er komen meer betaalbare huurwoningen door sloop en nieuwbouw of woningen worden gemoderniseerd. Op plekken waar Portaal aan de slag gaat, planten wij niet overal nieuwe bomen of beplanting. Hiermee wachten wij totdat Portaal klaar is met het werk. Slechte bomen kappen wij wel, dan heeft Portaal meer werkruimte. Op www.portaal.nl/projecten kunt u meer lezen over deze projecten.

Omgevingsvergunning

Voor het kappen van bomen met een omtrek dikker dan 80 centimeter is een vergunning nodig. De benodigde kapvergunning is verleend en onherroepelijk. Dit betekent dat belanghebbenden tegen de verlening van de vergunning geen bezwaar meer kunnen maken.

Uitvoering van de plannen

De Ridder Golf-, Sport- en Groenvoorzieningen gaat de werkzaamheden voor ons uitvoeren. Wij zijn erg blij dat een aannemer uit Soesterberg het werk heeft aangenomen. Tijdens de werkzaamheden is Jos Ruiter de uitvoerder. U kunt hem dagelijks op het werk vinden. 

Op maandag 24 januari starten de werkzaamheden. Bij goed werkbaar weer zijn de werkzaamheden voor 1 april 2022 afgerond. De werkzaamheden worden zoveel mogelijk per soort werk uitgevoerd. Zo worden eerst bijvoorbeeld alle plantvakken leeggemaakt en pas daarna worden de plantvakken voorbereid en ingeplant. Deze aanpak is het meest effectief, maar betekent dat de aannemer op meerdere plekken in de buurt aan het werk is.

Meer informatie?

Heeft u nog vragen of opmerkingen? Neemt u dan gerust contact op met Debby van den Herik. U kunt haar het beste bereiken via postbus2000@soest.nl t.a.v. Debby van den Herik of bel op werkdagen tussen 08.30 en 12.30 naar 035-609 34 11.