Mercury, Apollo en omgeving

In de Mercury, Apollo, Gemini, Hermes en Wostok zijn begin 2023 de slechte bomen en beplanting vervangen. Hierdoor heeft het groen in dit gebied weer de gewenste kwaliteit en draagt het bij aan een fijne leefomgeving.

Uitvoering van de werkzaamheden

De werkzaamheden zijn uitgevoerd door de plaatselijke aannemer De Ridder Golf, Sport en Groenvoorziening. De renovatie is nagenoeg klaar: in het najaar pakken we nog een klein deel van de geluidswal aan en planten we nog een paar plantvakken in. Deze plantvakken konden we eerder niet inplanten omdat we een nest van een eekhoorn niet wilden verstoren.

Overlast

De aannemer probeert de overlast zo veel mogelijk te beperken. Toch kan het gebeuren dat de werkzaamheden geluidshinder met zich meebrengen. Of dat er niet overal geparkeerd kan worden. Vanwege de veiligheid zijn tijdens het kappen van de bomen (delen van) rijwegen en het fietspad afgesloten.

Overzicht van de plannen

Voor deze vervanging is een renovatiekaart en een beplantingsplan gemaakt. Op een renovatiekaart staan de plannen voor het kappen van bomen en vervangen van beplanting, gazons. In het beplantingsplan staan de plannen voor nieuwe bomen en beplanting inclusief het soort. De groenrenovatie is grotendeels volgens plan uitgevoerd. In het werk zijn op verzoek van inwoners een aantal aanpassingen gedaan. 

Verbetersuggesties bewoners

In 2022 informeerden wij bewoners over de voorgenomen renovatie en vroegen wij om verbetersuggesties. De binnengekomen suggesties hebben wij getoetst op haalbaarheid (onder andere aan het beschikbare budget en aan de mogelijkheden van de locatie) en draagvlak. Haalbare suggesties hebben we meegenomen in de definitieve plannen. Tijdens de werkzaamheden zijn nog een klein aantal aanpassingen gedaan.

Afkoppelen kolken van de riolering

Op verschillende plekken zijn kolken van de riolering afgekoppeld. Deze kolken zijn weggehaald of afgesloten. Water wat in deze kolken zou stromen gaat niet meer naar de waterzuivering, maar vangen we nu op in de groenvakken. Hiervoor zijn de banden langs de rijweg verlaagd. In de groenvakken stroomt het water langzaam in de bodem. Een stuk beter voor het milieu.

Wortelopdruk

Boomwortels drukken soms tegels omhoog. Hierdoor liggen tegels ongelijk en zijn de voetpaden niet goed toegankelijk. Tijdens de groenrenovatie zijn deze slechte plekken aangepakt. Langs nieuwe bomen plaatsten wij onder de grond wortelschermen. Hiermee voorkomen we nieuwe wortelopdruk. Dit jaar wordt het doorgaande fietspad opnieuw geasfalteerd, dit gaat apart van de groenrenovatie. Daarna is ook dit pad weer goed toegankelijk.

Meer informatie

Heeft u nog vragen of opmerkingen? Neemt u dan gerust contact op met Debby van den Herik, ontwerper openbare ruimt. Bel op werkdagen tussen 08.30 en 12.30 naar 035-609 34 11 off stel uw vraag online.