Mercury, Apollo en omgeving

In de straten Apollo, Gemini, Hermes, Mercury en Wostok is een deel van het groen verouderd. We willen hier de groenkwaliteit verbeteren en komende winter het verouderde groen gaan vervangen. In het groenrenovatieplan noemen wij dit gebied ‘Apollo/Mercury’.

Overzicht van de plannen

Voor deze vervanging hebben we een renovatiekaart en een beplantingsplan gemaakt. Op de renovatiekaart staat welke boom wij willen kappen en welke beplanting wij behouden, aanvullen of vervangen. Hiervoor hebben de groenbeheerders in 2021 de kwaliteit van al het groen in deze buurt beoordeeld. Op het beplantingsplan staat waar we nieuwe bomen en beplanting gaan aanbrengen. We maken onderscheid tussen gazon, bloemrijke berm, bloembollen, wintergroene heesters, bladverliezende heesters en solitaire sierheesters. De soort heester wordt met een afkorting aangegeven. De verklaring van deze afkorting staat in de legenda.

Als u moeite heeft om deze bestanden te lezen of te begrijpen, neem dan contact op met Debby van den Herik. U vindt haar contactgegevens onderaan deze pagina. 

Verbetersuggesties bewoners

In juli informeerden wij bewoners over de voorgenomen renovatie en vroegen wij om verbetersuggesties. De binnengekomen suggesties hebben wij getoetst op haalbaarheid (onder andere aan het beschikbare budget en aan de mogelijkheden van de locatie) en draagvlak. Haalbare suggesties hebben w meegenomen in de definitieve plannen. Zo vervangen we meer heesters en planten we meer verschillende soorten. Ook hebben we op sommige plekken extra of juist minder bomen geplant of het soort aangepast. Een aantal bewoners gaat een deel van het openbaar groen beheren.

Afkoppelen kolken van de riolering

Op verschillende plekken zien wij kansen om bij het vervangen van het groen ook de kolken van de riolering af te koppelen. Deze kolken halen we weg of sluiten we af. Water wat in deze kolken zou stromen gaat dan niet meer naar de waterzuivering, maar vangen we op in de groenvakken. Hiervoor verlagen we de banden langs de rijweg. In de groenvakken stroomt het water dan langzaam in de bodem. Een stuk beter voor het milieu.

Wortelopdruk

Boomwortels drukken op sommige plekken tegels omhoog. Hierdoor liggen tegels ongelijk en zijn de voetpaden niet goed toegankelijk. Tijdens de groenrenovatie pakken wij deze slechte plekken aan. Waar het kan verwijderen we de boomwortels en leggen we losliggende tegels opnieuw. Langs nieuwe bomen plaatsen wij onder de grond wortelschermen. Hiermee voorkomen we zoveel mogelijk nieuwe wortelopdruk. Volgend jaar wordt het doorgaande fietspad opnieuw geasfalteerd, dit gaat apart van de groenrenovatie. Daarna is ook dit pad weer goed toegankelijk.

Uitwerking van de plannen

Op dit moment werken we het plan uit tot een werkplan. Op basis van het werkplan kiezen wij een groene aannemer voor de uitvoering van de werkzaamheden. Begin 2023 willen wij de werkzaamheden uitvoeren.

Omgevingsvergunning

Voor het kappen van bomen met een omtrek dikker dan 80 cm is een vergunning nodig. De benodigde kapvergunning is aangevraagd. Belanghebbenden kunnen tegen de verlening van de vergunning bezwaar maken. Bij bezwaren kunnen wij niet starten met de werkzaamheden.

Meer informatie

Heeft u nog vragen of opmerkingen? Neemt u dan gerust contact op met Debby van den Herik. U kunt haar het beste bereiken via groenrenovatieplan@soest.nl of bel op werkdagen tussen 08.30 en 12.30 naar 035-609 34 11.