Herinrichting Korte en Lange Brinkweg

We gaan van de Korte en Lange Brinkweg een toekomstbestendige straat maken. In ons beeld is dat een straat die jaren meegaat, klimaatbestendig is en zoveel mogelijk voldoet aan wensen van bewoners. Een inrichting van de straat die past bij de toegestane snelheid, 30 kilometer per uur, en die ruimte biedt aan alle weggebruikers. 

Waar gaan wij aan de slag?

Het projectgebied is de Korte Brinkweg tussen de Stadhouderslaan en de spoortunnel en de Lange Brinkweg tussen de spoortunnel en de Eemstraat. Het karakter en gebruik van deze straten wisselt.

Om de maatregelen daar goed op af te stemmen maken we een tweedeling.

  1. Korte Brinkweg en de Lange Brinkweg tussen de Stadhouderslaan en de Korte Kerkstraat (gebied 1). Op dit weggedeelte rijdt meer verkeer en wonen meer mensen waardoor het drukker is met parkeren. Ook zien we hier meer problemen door water op straat
  2. Lange Brinkweg tussen de Korte Kerkstraat en de Eemstraat (gebied 2). Op dit weggedeelte zijn de bewoners positiever over het huidige wegprofiel. De aandachtspunten hier zijn de snelheid en het landbouwverkeer.

Het projectgebied op de kaart

Voorlopig ontwerp

Bij het opstellen van het verkeersontwerp betrokken we de wensen van omwonenden. Samen met de uitkomsten van de verkeersonderzoeken, leidde dit tot een concept verkeersontwerp. Verschillende wateronderzoeken gaven ons inzichten over hoe we met de opvang van water in het gebied om moeten gaan. Ook werd duidelijk welke lokale uitdagingen er zijn, zoals de beschikbare ruimte, de hoogteligging en de grondwaterstand. 

De maatregelen vanuit verkeer en water zijn bovendien van invloed op elkaar. Dit zorgde ervoor dat we keuzes moesten maken. Deze keuzes zijn terug te vinden in een voorlopig ontwerp.

Het projectgebied

Het projectgebied is de Korte Brinkweg tussen de Stadhouderslaan en de spoortunnel en de Lange Brinkweg (geheel) tussen de spoortunnel en de Eemstraat. Op verkeerskundig gebied is er een tweedeling te maken.

Het gaat om:

  • Korte Brinkweg en de Lange Brinkweg tussen de Stadhouderslaan en de Korte Kerkstraat. Op dit weggedeelte rijdt meer verkeer en wonen meer mensen waardoor het drukker is met parkeren
  • Lange Brinkweg tussen de Korte Kerkstraat en de Eemstraat. Op het weggedeelte gaan we aan de slag met snelheidsremmende maatregelen. Door gebruik van de weg door landbouwverkeer zijn er minder mogelijkheden voor herinrichting van de weg.

Maatregelen gebied 1

Maatregelen gebied 2

Wilt u reageren op het voorlopig ontwerp? 

Tot uiterlijk 15 oktober 2021 kunt u reageren op het voorlopig ontwerp. Daarna ronden we deze fase van het ontwerp af en stellen we een definitief ontwerp op. 

Neem contact op met Iris Ietswaart. Bel op werkdagen tussen 8.30 en 12.30 uur naar 035-609 34 11 of mail maar postbus2000@soest.nl t.a.v. Iris Ietswaart.

Bekijk ook de veelgestelde vragen en antwoorden

Planning

Na afronding van het voorlopig ontwerp stellen we een definitief ontwerp op. Dit is naar verwachting eind 2021 gereed. In 2022 bereiden de nutsbedrijven en de gemeente de uitvoering voor. We schatten nu in dat we op zijn vroegst begin 2023 starten met de werkzaamheden.

Naar het overzicht