Herinrichting Korte en Lange Brinkweg

We gaan van de Korte en Lange Brinkweg een toekomstbestendige straat maken. In ons beeld is dat een straat die jaren meegaat, klimaatbestendig is en voldoet aan wensen van bewoners.

Verkeersveiligheid en wateroverlast

Eind 2016 haalden we tijdens een inloopavond de wensen van de bewoners van de Korte en Lange Brinkweg op. De bewoners vinden dat we de verkeersveiligheid kunnen verbeteren en ervaren wateroverlast. De Korte en Lange Brinkweg hebben door hun ligging onder aan de heuvel een belangrijke rol in de waterhuishouding van Soest. Water verzamelt zich op de straat, ook vanuit de riolering.

Planning

We maken nu de eerste versie van het ontwerp voor de herinrichting van de Lange en Korte Brinkweg. We verwachten dat dit voorlopig ontwerp in de loop van 2021 klaar is. Dan horen we weer graag de mening van de omwonenden.

Maatregelen wateroverlast

Ondertussen voeren we nog een aantal aanvullende onderzoeken uit om te bepalen welke maatregelen om de wateroverlast te beperken het best uitvoerbaar zijn. Deze onderzoeken lopen al, maar zijn niet direct zichtbaar.

Het projectgebied

Het projectgebied is de Korte Brinkweg tussen de Stadhouderslaan en de spoortunnel en de Lange Brinkweg (geheel) tussen de spoortunnel en de Eemstraat. Op verkeerskundig gebied is er een tweedeling te maken.

Het gaat om:

  • Korte Brinkweg en de Lange Brinkweg tussen de Stadhouderslaan en de Korte Kerkstraat. Op dit weggedeelte rijdt meer verkeer en wonen meer mensen waardoor het drukker is met parkeren
  • Lange Brinkweg tussen de Korte Kerkstraat en de Eemstraat. Op het weggedeelte gaan we aan de slag met snelheidsremmende maatregelen. Door gebruik van de weg door landbouwverkeer zijn er minder mogelijkheden voor herinrichting van de weg.

Het projectgebied op de kaart

Naar het overzicht