Officierscasino

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft het Officierscasino aan de Kampweg 51 in Soesterberg verkocht aan de ontwikkelcombinatie Schavast en IQNN Development. De nieuwe eigenaar wil van het complex een combinatie van zorg en wonen maken.

Schavast en IQNN willen de gebouwen en de grond herontwikkelen tot een combinatie van zorg en wonen. De kopers van het Officierscasino zullen in overleg met de gemeente Soest de mogelijkheden hiervoor onderzoeken. Ook zullen de ontwikkelaars met de inwoners in gesprek gaan. Dit aansluitend bij de Nota van Uitgangspunten die in het voorjaar van 2018 is vastgesteld door het college van Burgemeesters en Wethouders, en waarop ook bewoners van Soesterberg hun reactie hebben gegeven.

Planning

  • De nieuwe eigenaar werkt nu eerst het plan verder uit.
  • Daarbij betrekt hij bewoners en organisaties uit het dorp.
  • Daarna kan de nieuwe eigenaar een ontwerpbestemmingsplan indienen.
  • Belanghebbenden kunnen hierop reageren door een zienswijze in te dienen.

Contact

Heeft u nog vragen? Bel op werkdagen tussen 8.30 en 12.30 uur naar 035-609 34 11 of stel uw vraag online.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op de website van IQNN Development.