Soesterberg-Noord herstructurering

We willen het woon-werkgebied Soesterberg-Noord omvormen tot een aantrekkelijker woongebied. Wonen en werken beter in evenwicht. In een groene en levendige omgeving, dichtbij het dorpshart met een gevarieerd woningaanbod. Op die manier is het fijner wonen in Soesterberg-Noord. En sluit het gebied beter aan bij de toekomstige woningbouw op de vliegbasis.

Voor een betere verbinding met het dorp is de N237 verdiept aangelegd. Bewoners uit Soesterberg-Noord kunnen nu makkelijker en veiliger naar het centrum. Ze hoeven dan niet meer de drukke provinciale weg over te steken. Zo worden het dorpshart, Soesterberg-Noord en de nieuwe woningen op de vliegbasis straks één geheel.

Meedoen en meepraten

Het bestemmingsplan voor Soesterberg-Noord is een bijzonder plan omdat het onder de Crisis- en herstelwet valt. Met deze nieuwe wet kun je bijvoorbeeld bedrijven de tijd geven om ervoor te zorgen dat omliggende woningen minder geluidsoverlast hebben. We willen het woon- en leefklimaat in Soesterberg-Noord flink verbeteren. Maar we willen niet dat bedrijven in het gebied op de fles gaan door ingrijpende maatregelen.  

Met dank aan de Crisis- en herstelwet vonden we een oplossing om de belangen van de bedrijvigheid en de woonbelangen zo goed mogelijk met elkaar in evenwicht te brengen. Dat is positief voor de ondernemers en voor de werkgelegenheid in Soesterberg. Maar ook voor bewoners die een beter woon- en leefklimaat krijgen. 

Aanzienlijke veranderingen

Met het plan verandert er veel voor de ondernemers en bewoners in Soesterberg-Noord. Op verschillende bedrijfslocaties maken we woningbouw mogelijk. Rijtjeswoningen maar bijvoorbeeld ook drie appartementengebouwen op de plek van het voormalige bedrijf Hypsos.  

Enerzijds omdat we willen dat je Soesterberg goed ziet vanuit Park Vliegbasis. De Veldmaarschalk Montgomeryweg naast de appartementen is de verbindende schakel tussen het dorp en Park Vliegbasis. Anderzijds kunnen we daarmee een gevarieerd woonprogramma bieden aan bewoners die graag willen genieten van alle natuurschoon op en rond de voormalige luchtmachtbasis. Dat alles met veel groen, mooie lanen en behoud van de speelplek aan de kop van de Postweg. 

Wat gebeurt er nog meer?

Naast de verdere ontwikkeling van de nieuwbouwplannen, kunnen we nu ook verder met het inrichtingsplan voor de Veldmaarschalk Montgomeryweg en de Postweg. En ondertussen is Soesterberg-Noord al aan het veranderen. Denk aan de verplaatsing van het bedrijf DMF naar bedrijverterrein Richelleweg. Maar ook aan de sloop en sanering van het pand van Kibaek op de hoek bij de Batenburgweg.

Contact

Heeft u nog vragen, dan kun u contact opnemen met Mustafa Hamurcu. Bel op werkdagen tussen 8.30 en 12.30 uur naar 035-609 34 11 of stel uw vraag online.