Subsidie groene daken

Een groen dak is een plantenlaag op uw dak. Geschikte planten voor een groen dak zijn laagblijvende (vet)planten, mossen en kruiden. Een groen dak is geen dakterras, het is alleen voor onderhoud toegankelijk.

Vanwege de positieve effecten op het milieu stimuleren wij de aanleg van groene daken met een subsidie. Het is mogelijk voor particuliere eigenaren, verenigingen van eigenaren, woningcorporaties en bedrijven om subsidie aanvragen voor gebouwen in Soest. 

Voordelen voor het milieu

 • Groene daken houden meer regenwater vast. Hierdoor spoelt er minder schoon regenwater naar het riool.
 • Groene daken verhogen de biodiversiteit van uw omgeving.
 • Groene daken hebben een isolerende werking. Hierdoor blijft uw huis/bedrijf koeler in de zomer en warmer in de winter.
 • Groene daken zorgen ervoor dat uw dak langer meegaat, omdat zon en schommelingen in temperatuur minder invloed hebben.
 • Groene daken hebben een positief effect op het rendement van zonnepanelen. De werking van een zonnepaneel is minder wanneer het paneel heet wordt door de zon. Door verdamping zorgen de plantjes voor een lagere temperatuur rondom de panelen.

Voorwaarden voor subsidie

Het dak moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Het dak moet groter zijn dan 6 vierkante meter.
 • Het groene dak mag nog niet aangelegd zijn bij de aanvraag.
 • Het groene dak moet u minstens 10 jaar in stand houden.
 • Het dak is voor onderhoud toegankelijk. Het gebouw zelf moet voor mensen toegankelijk zijn (bijvoorbeeld wel een koeienstal, maar geen hondenhok).
 • Gaat het om een monument? Dan is er een omgevingsvergunning nodig.

Hoogte subsidie

De subsidieregeling vergoedt 33 procent van de aanlegkosten van de groene daklaag met een maximum van 30 euro per vierkante meter en maximaal 20.000 euro per gebouw. 

Het subsidiebudget is 200.000 euro per jaar. Is het subsidieplafond bereikt, of nadert dit, dan vermelden wij dat hier. 

Constructieberekening

Het is uw eigen verantwoordelijkheid om belasting, draagkracht en dakhelling te (laten) controleren. Heeft u twijfels? Laat u dan adviseren door de leverancier of een constructeur. Wilt u zeker weten dat uw dak voldoende draagkracht heeft? Laat dan een constructieberekening uitvoeren door een gediplomeerd constructeur. De gemeente geeft een vergoeding voor de kosten van een constructieberekening tot maximaal 200 euro.

Aanleg

De aanleg van een groen dak kan worden uitgevoerd door een bedrijf of de inwoner zelf.

Subsidie aanvragen

Via onderstaande knop vraagt u subsidie aan voor de aanleg van een groen dak.

Alarm:

Let op! Gebruikt u een Apple?

Dan kan het zijn dat u bij het openen van het formulier de melding ‘deze verbinding is niet privé’ krijgt. Wij adviseren u om bij deze melding een ander apparaat te gebruiken. Wij zoeken naar een oplossing. Onze excuses voor het ongemak. 

Inloggen met DigiD Subsidie groene daken aanvragen

Na de aanvraag: gereedmelden

Als uw aanvraag volledig is en wij akkoord gaan, ontvangt u een brief met de voorlopige beschikking in Mijn Soest. Hierin staat wat u aan subsidie ontvangt op basis van de schatting van uw kosten.

Na ontvangst van deze brief kunt u starten met de aanleg van het groene dak. Bewaar uw facturen. Zodra uw dak is aangelegd, laat u ons dit weten via de gereedmelding. U voegt toe:

 • Een gespecificeerde rekening. Heeft u meerdere rekeningen? Maak dan een apart kostenoverzicht zodat duidelijk is welke kosten u indient voor de subsidie.
 • Een foto van het aangelegde groene dak waarop de locatie duidelijk zichtbaar is.

Daarna zorgen wij voor uitbetaling van de subsidie.

Inloggen met DigiD Groen dak gereedmelden

Meer weten?

Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op via het contactformulier. Of bel op werkdagen tussen 8.30 en 12.30 uur naar 035-609 34 11

Er zijn meer subsidies en regelingen om duurzamer met water om te gaan of om energie te besparen. Bekijk ze hieronder:

Waterschap Vallei en Veluwe

Het waterschap wil met subsidies lokale initiatieven en activiteiten stimuleren. Bekijk de mogelijkheden op de website van het waterschap Vallei en Veluwe

Regentonnen en compostvaten

Als u een regenton of compostvat aanschaft bij een van de aangesloten winkels, kunt u de btw terugvragen. Dit kan alleen als u in de gemeente Soest woont.