Waarmerken kopie of afschrift

Het kan zijn dat u een gewaarmerkt kopie van een document nodig heeft. Dit is een verklaring dat de kopie van het document er precies hetzelfde uitziet als het origineel. U kunt een document onder andere laten waarmerken bij de gemeente. U krijgt een stempel en handtekening op het afschrift of de kopie.

Een diploma kunt u niet bij ons waarmerken.  U kunt hiervoor terecht bij de onderwijsinstelling die het diploma heeft afgeven.

Hoe werkt het?

U vraagt het waarmerk persoonlijk bij ons aan. U kunt ook iemand hiervoor machtigen. U maakt hiervoor een afspraak

Het waarmerk is klaar terwijl u wacht.

Wat neemt u mee?

Neem het document mee dat u wilt laten waarmerken.

U neemt ook een geldig identiteitsbewijs mee.

Als uw gemachtigde langskomt, moet die het volgende meenemen:

  • een geldig identiteitsbewijs
  • een kopie van een geldig identiteitsbewijs van de aanvrager
  • schriftelijk machtigingsverzoek van de aanvrager, met naam van gemachtigde en handtekening van de aanvrager
  • het originele document

Kosten

Het waarmerken kost € 9,05 (tarief 2018) per document.