Gegevens in BRP corrigeren, wijzigen of verwijderen

U zorgt er zelf voor dat uw gegevens bij de Basisregistratie Personen (BRP) kloppen. Dit was voorheen de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA). Met uw DigiD controleert u uw gegevens eenvoudig via Mijnoverheid.nl.

Foute gegevens in de BRP

Klopt er iets niet? Neem dan contact op om vast te stellen welke gegevens niet kloppen. U maakt hiervoor telefonisch een afspraak. Bel hiervoor op werkdagen tussen 8.30 en 12.30 uur naar 035-609 34 11.

Bij uw afspraak neemt u mee:

 • uw geldige identiteitsbewijs
 • een bewijs van de foute gegevens, zoals een brief waarop uw naam fout staat
 • een bewijs van de juiste gegevens, zoals een bewijs van echtscheiding of geboorteakte

Gegevens verwijderen

Soms kunt u ook gegevens laten verwijderen. Dit kan alleen na de adoptie of de geslachtsverandering. U stuurt een brief naar de gemeente Soest ter attentie van Burgerzaken.

Wie mag een aanvraag doen om de gegevens te verwijderen?

Bij adoptie

 • De adoptieouders als het kind jonger is dan 16 jaar.
 • Een adoptiekind van 16 jaar of ouder doet zelf de aanvraag.
 • De biologische ouders na de adoptie.

Bij geslachtsverandering

 • De persoon die een geslachtsverandering heeft ondergaan doet zelf de aanvraag.
 • De ouders, voogden of verzorgers doen de aanvraag als de persoon die de geslachtsverandering heeft ondergaan jonger is dan 16 jaar.
 • Curatoren doen de aanvraag voor onder curatele gestelden.

Nodig bij uw schriftelijke aanvraag

Stuur het volgende mee met uw schriftelijk verzoek:

 • een kopie van uw geldige identiteitsbewijs
 • bewijzen van de juiste gegevens
 • bij gegevens over geslachtswijziging: een verklaring van een deskundige