Handtekening legaliseren

Als u moet bewijzen dat uw handtekening op een document echt van u is, dan kunt u die laten legaliseren. U zet dan bij de gemeente uw handtekening op het document. De gemeente bevestigt met een stempel op het document dat het uw handtekening is. U maakt hiervoor een afspraak.

Afspraak handtekening legaliseren

Uw handtekening wordt direct gelegaliseerd. U krijgt het document direct mee.

Meenemen voor legalisatie handtekening

U neemt bij uw afspraak het volgende mee:

  • Het document dat gelegaliseerd moet worden.
  • Geldig legitimatiebewijs.
  • Uw pinpas.

Wanneer moet een handtekening gelegaliseerd zijn?

Bijvoorbeeld als u:

  • garant staat voor iemand die een visum nodig heeft om Nederland te bezoeken. Als u getrouwd of geregistreerd partner bent, moet u beiden uw handtekening zetten om garant te staan voor uw gast;
  • een belangrijk document naar het buitenland moet sturen.

Kosten

Legaliseren kosten (euro)
Legalisatie per handtekening 16,40